Powered by Almere-City.nl

Loco-Bijl zwaait ex-wethouder Halbesma uit

Almere 19 Mei 2002
Omdat Douwe Halbesma (VVD) na de verkiezingen van 6 maart jl. niet meer terugkomt als wethouder werd hem een afscheidsreceptie aangeboden door het College van Burgemeester en Wethouders van Almere.

    
Halbesma neemt afscheid van de ambtenaren

Smeeman: ´Geen poespas´
Ook zijn collega Henk Smeeman (ook VVD en inmiddels ook ex-wethouder) kreeg dit aanbod maar hij wenste daar geen gebruik van te maken want ´Ik hou niet van die poespas´.
    
Loco Bijl
NB beiden zijn wel teruggekomen als raadslid in de uitgedunde VVD-fraktie.

Loco-burgemeester Bijl
Aangezien burgemeester Hans Ouwerkerk nog herstellende is van een dotter-behandeling, nam wethouder Arie Willem Bijl (PvdA) de honneurs waar als loco-burgemeester. Veel lovende woorden met als afsluiting: "we zullen je discussies missen in het college".

    
J. Modder
3e Raadsperiode
Halbesma, nu bezig aan zijn 3e raadsperiode, waarvan de laatste 3 jaar als wethouder van o.a. verkeer&vervoer, werd vervolgens toegesproken door drs. J. Modder, dir. NIROV (Ned.Instituut voor Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting.

DE SPEECH
Foto´s

"Er is veel geschreven over Almere, ook in buitenlandse bladen. Daar staan prachtige foto´s in. Gemeente Almere: aanschaffen die foto´s, inlijsten en tentoonstellen. Is geschiedenis van Almere en de ontwikkelingen daarin!"

Podium
Over de nieuwe Almeerse ondergrondse afvalverwerking "Ik hoorde dat Almere een z.g. ´stofzuiger´ krijgt om al dat afval weg te werken..... misschien kan dat beruchte Podium daarin gelijk meegezogen worden?"

IJmeer-stad
Modder vindt Almere de meest Amerikaanse stad; IJmeer-stad is onvermijdelijk. Over enige tijd is het het natte binnenplein van een ´stedelijke´ stad. maar daar houdt het niet op. Almere als onderdeel van IJmeer-stad? Groeien is eigenlijk niet belangrijk, gaat vanzelf door. Almere is nu het ´slob´putje van de Randstad.... deze introverte polderstad. Almere moet zich méér naar het water richten!
Maar: hoe vang je dat op? Hoe richt je de stad in? (met de groei op 2e plan) en: flexibel zijn voor verschillende toekomsten.

Vrije gedachte
Er ontbreekt alleen een vrijheidsbeeld in het IJmeer: een metafoor voor ´De Vrije Gedachte´. NB is niet bedoeld ter meerdere glorie van Halbesma, ondanks zijn inspanningen voor het Struktuurplan (het ´kindje´ van Halbesma)

Bewoners
Er moet vanaf nu geinvesteerd worden in participatie van mensen! (ipv al die ´inspraakbijeenkomsten´). Geef Burger-initiatieven eigen verantwoordelijkheid!

En.. tenslotte
Voordat Halbesma zijn dankspeech kon houden, sprak Henk Meijer (afd. Stedelijke Ontwikkeling) hem toe. Hij roemde zijn daadkracht en de forse lijnen die hij heeft uitgezet voor Almere-Poort, -Overgooi, -Hout en het Struktuurplan 2010. Ook maakt eHalbesma zich sterk voor CasLa (architektuur en lezingen o.a. de Peetvaders) en Archeologie. Als wethouder Verkeer & Vervoer was hij de meest geschikte: hij heeft nl geen rijbewijs en verplaatst zich per fiets. Meijer verwacht van Halbesma ook zijn persoonlijke geschiedschrijving van de stad. Namens de ambtelijke staf ontving Halbesma een cartoon met zichzelf in de hoofdrol.Aanwezig waren diverse gedeputeerden van de Provincie, ex-wethouders en ex-raadsleden en verschillende personen uit de huidige raad; verder ambtenaren, projektontwikkelaars en bedrijfsleven.

Nagekomen bericht
Bij het afscheid van wethouder Douwe Halbesma op 17 mei waren niet alleen (ex)bestuurders, projectontwikkelaars en mensen uit het bedrijfsleven aanwezig, zoals almere-city meldt, maar ook vertegenwoordigers van bewonersorganisaties. Want de wethouder ging ook met bewoners om en ook die waren vertegenwoordigd!

Tekst en foto´s: Greta Verduin