Powered by Almere-City.nl

Vervanger voor burgemeester Ouwerkerk

Almere 22 Mei 2002
    
Michel Jager
Burgemeester Ouwerkerk is thuis herstellende van een dotterbehandeling die hij begin mei onderging. De burgemeester werd met hartklachten opgenomen in het AMC. Een dotterbehandeling heeft ten doel dichtgeslibde kransslagaderen rondom het hart weer open te maken. Na de dotterbehandeling werd hij opgenomen in het Flevoziekenhuis om te herstellen. Op dit moment herstelt burgemeester Ouwerkerk in de huiselijke kring.

Vervanger gezocht
Op advies van zijn medisch specialist zal burgemeester Ouwerkerk tot minstens 1 september zijn werkzaamheden niet uitvoeren. Het College heeft besloten dat een plaatsvervangend burgemeester aangesteld dient te worden. Hierover is contact geweest met de Commissaris der Koningin van Flevoland, Michel Jager.

Ervaring belangrijk; niet de 1e loco
Een gemeentelijk woordvoerster laat weten dat niet Frits Huis (LA) als 1e loco-burgemeester de taken van Ouwerkerk zal overnemen. Het College vindt het belangrijk dat er voor deze periode iemand benoemd wordt die ervaring heeft met het burgemeesterschap. Wie de functie van burgemeester voorlopig gaat waarnemen in Almere is nog onbekend.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin