Powered by Almere-City.nl

Smeeman en Rijkaard zijn als ´gedogen´ en ´verzetten´

Almere 24 Mei 2002
Het is aan de orde van de dag. De één krijgt een brief met een kogel erin (Rijkaard) en de ander (raadslid en ex-wethouder Smeeman in Almere) krijgt dreigtelefoontjes, haatmails en brieven, waarin hij eveneens met de dood bedreigd wordt. Rijkaard (trainer Sparta) doet aangifte bij de politie en de ander (Smeeman) doet helemaal niks.
Is de ene een watje en de ander een macho?

Op een rij; gemeente op de hoogte...ook geen aangifte
Ex-wethouder Smeeman wordt bedreigd. Dat werd bekendgemaakt door een raadslid van Leefbaar Almere. Nadere informatie inwinnen leert ons dat Smeeman geen aangifte heeft gedaan bij de politie. Maar ook de gemeente Almere heeft zelf geen actie ondernomen.
De gemeente Almere was echter prima op de hoogte van de bedreigingen die Smeeman ten deel vielen. Hij heeft het immers in het College van B&W gemeld. Smeeman was toen - in de aanloop naar de verkiezingen van 6 maart- wethouder voor de VVD.

Impact in gezin en samenleving; Fortuyn ligt er reeds onder.
Niet alleen hebben dergelijke bedreigingen een enorme impact op de samenleving, zeker als de bedreigingen zoals bij Pim Fortuyn daadwerkelijk in handelen worden omgezet. Wie had zoiets voor mogelijk gehouden? Ook de naaste omgeving van Fortuyn maakte zich ernstig zorgen om zijn welzijn n.a.v. die bedreigingen. En terecht, zoals helaas bleek.

De naaste omgeving van Smeeman wordt door de bedreigingen in Almere ook niet onberoerd gelaten.
Mevrouw Smeeman: "Hij zit er heus erg mee, al wil hij het niet laten blijken"
Toen wij, onlangs, kontakt zochten met Henk Smeeman over het bericht op de site van Leefbaar Almere, kregen wij eerst zijn vrouw te spreken. En daaruit bleek hoe zeer deze bedreigingen als een bom insloeg in het gezin Smeeman. Omdat Henk Smeeman boodschappen deed bij de Konmar was zijn vrouw bereid alvast iets te vertellen.
Mevrouw Smeeman kreeg nb. als eerste te maken met de bedreigingen. Zij was degene die het eerste dreig-telefoontje aannam waarin meegedeeld werd dat haar man binnenkort begraven zou worden onder het veld van Omniworld.
En... zo deelde zij mee: "Henk doet wel of het langs zijn koude kleren afglijdt maar hij zit er heel erg mee hoor! Maar ja... hij wil dat niet laten blijken."

Onze bestuurders
Smeeman, die toen nog wethouder was, heeft in het College melding gemaakt van de bedreigingen aan zijn adres. Die bedreigingen kwamen nota bene binnen in het stadhuis via de mailbox van Smeeman zelf, die de gemeente de raadsleden en de wethouders ter beschikking stelt.
Wat zou Smeeman daar nu mee voor hebben gehad? Zelf heeft hij, tot nu toe, geen aangifte gedaan bij de politie tegen de (tot nu toe) onbekende bedreigers. Had hij soms gehoopt dat het College (zijn collega´s nietwaar?) gezamenlijk actie zouden ondernemen?

Dreigmails waarschijnlijk vernietigd; mailbox op stadhuis is persoonlijk
We zullen het niet weten wat Smeeman met zijn melding aan zijn collega-wethouders en de burgemeester voorhad. Feit is dat hij zelf geen aangifte heeft gedaan. Feit is ook, zoals een voorlichter van de gemeente meedeelde, dat het College ook geen aangifte heeft gedaan. Sterker nog, zoals meegedeeld werd, de dreigmails die op het stadhuis binnenkwamen zijn waarschijnlijk vernietigd, zoals wel meer met anonieme post op het stadhuis schijnt te gebeuren. En ja.... die mailbox van wethouder Smeeman.... dat was een persoonlijke mailbox van de wethouder..... daar heeft de gemeente geen bemoeienis mee. En neen.... in geen enkel college-verslag is iets terug te vinden over de bedreigingen aan het adres van Smeeman.

    
Macho? Rijkaard of Smeeman

Dan blijft de vraag over: is Smeeman een macho...of Rijkaard?
Ondanks de ontboezemingen van mevrouw Smeeman doet Smeeman zich voor als een macho: Ik doe geen aangifte, ik ben stoer, mij zal wel niks gebeuren. Frank Rijkaard... is dat een watje? Hij doet wel aangifte bij het Openbaar Ministerie van de bedreigingen aan zijn adres. Hij denkt dus niet.... mij zal wel niks gebeuren.
En waarschijnlijk is dat terecht. Pim Fortuyn ligt nu onder de zoden. Wat Klaas de Vries (minister van Binnenlandse Zaken) ook te berde mag brengen....erg serieus zijn de bedreigingen aan het adres van Pim Fortuyn door de landelijke overheid niet genomen, laat staan dat Klaas de Vries (minister PvdA) zijn ´diensten´ opdracht heeft gegeven om Fortuyn, desnoods tegen zijn zin in, ´in de gaten te houden´. Die fout zal de overheid waarschijnlijk geen tweede keer maken. Zeker niet bij Frank Rijkaard.
Bij Smeeman zullen we het nooit weten? Zelfs de plaatselijke overheid (de gemeente Almere) heeft zijn melding aan het college van Burgemeester (hoofd politie !!) en wethouders blijkbaar niet de moeite waard gevonden om het te melden aan de bevoegde instanties. Het bewijsmateriaal (haatmails richting stadhuis) is blijkbaar al vernietigd.
En Pim Fortuyn kan (helaas) geen adviezen meer geven.

Voorbeeld stellen
Wat wel duidelijk is dat een raadslid, wethouder of welke openbare bestuurder dan ook een voorbeeldfunctie naar de samenleving toe heeft. Die voorbeeldfunctie heeft niet alleen een voetbaltrainer. Ook openbare bestuurders, zoals Smeeman hebben die functie. Hij dient derhalve aangifte te doen van de bedreigingen aan zijn adres. Als hij daarbij gesteund zou worden door zijn collega-raadsleden en ex-college-leden.... des te beter. Die hebben nl. die voorbeeldfunctie ook. Maar helaas willen degenen die die voorbeeldfunctie zouden moeten uitdragen (onze bestuurders) dat voorbeeld blijkbaar niet geven. De tijden zijn blijkbaar heel erg veranderd. En het mag niet zo zijn, dat een voetbaltrainer zijn verantwoordelijkheid wel kent en een Almeerse bestuurder niet.

Dus Smeeman zou aangifte moeten doen. Vandaag nog!

Tekst en foto: Ruud van den Bosch en Rob Franken