Powered by Almere-City.nl

Klachten over bezorging Groene Weekblad

Almere 30 Mei 2002
Het gaat al een hele tijd niet goed met de bezorging van het ´Groene Weekblad´, het gratis Huis-aan-Huis-blad in Almere. Hele wijken krijgen al maandenlang geen enkel Groen Weekblad meer in de bus. Van diverse kanten bereikten ons klachten over dit onderwerp. Ook kregen wij foto´s die laten zien hoe hele pakken van het weekblad gedumpt worden.

    
Snelle bezorging?

Kwalijke zaak
Dat is vooral een kwalijke zaak omdat juist in dit gratis te verspreiden medium alle informatie te vinden is van de gemeente Almere. De burger wordt op de hoogte gebracht over b.v. wijzigingen bestemmingsplannen, bouwplannen, inspraak-avonden voor bewoners, commissie- en raadsvergaderingen (inkl. wat er op de agenda staat). Ook voor evenementen, speciale openingen zoals onlangs het Beatrixpark en culturele gebeurtenissen is het Groene Weekblad de informatiebron voor de Almeerder. Dit alles is te vinden op de z.g. "Gemeentepagina´s".
Maar.... ja, wie geen Groen Weekblad ontvangt, weet dus niets van dit alles.

Dichtgestopte helplijn
Veel ´Burgers´ hebben de moed al opgegeven. Bellen naar het Groene Weekblad resulteert in het doorverwezen worden naar de verspreider van de krant. Die heeft, op zijn beurt, een antwoordapparaat aanstaan, zodat er in 99% van de klachtmeldingen niets gebeurt.

Informatie waar de burger recht op heeft
De gemeente Almere betaalt voor de pagina´s in het Groene Weekblad. Dit met geld van haar burgers. Het is dus kwalijk dat velen verstoken blijven van die informatie. Omdat er ook bij de gemeente regelmatig wijzigingen plaatsvinden, is er niemand aanspreekbaar op dit item.

Almere-City doet een oproep
Wij willen vanaf deze site een oproep doen:
Gemeente Almere: DOE HIER WAT AAN! Maak desnoods zélf een Nieuwsbrief/Gemeentepagina en zorg dat de ´Burgers´ (inwoners) eindelijk tijdig voorzien worden van de juiste en aktuele info. De oproepkaarten voor de verkiezingen kwamen toch ook bij de burgers terecht?! Als de gemeente wil waarmaken wat zij belooft nl. ´de burger erbij betrekken´ dan is het nu de hoogste tijd voor aktie!
Het mag immers niet zo lijken dat de gemeente juist wil dat de burger niet op tijd kan reageren, inspreken e.d....

Tekst: Greta Verduin
Foto: Willem Boutkan