Powered by Almere-City.nl

Annatuinen: 1500 leerlingen, een zmokschool en een internaat

Almere 08 Juni 2002
Zowel de naaste omgeving (Literatuurwijk, Stedenwijk en Muziekwijk) als veel politieke partijen zijn niet erg te spreken over het voorstel van B&W t.a.v. het groengebied "De Annatuinen".

    
De Annatuinen

Tuin-perikelen
    
Plan ´Centraal´
De voorstellen voor de invulling van het gebied stammen al uit de tijd van het ´oude college´. Er zijn een aantal plannen ontwikkeld. Het plan "Centraal" heeft de voorkeur van B&W. Het houdt in dat op het midden van het gebied Annapark een school voor voortgezet onderwijs komt (1500 leerlingen), een zmok-school (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) en een Internaat van de Leo-Stichting.

Internaat LeoStichting;ex-delingquenten;ook in Flevoland
Louise Rouwhorst, sectordirecteur Oost van de Leostichting, de jeugdzorginstelling die Gelderland, Overijssel en Utrecht bestrijkt en aan het bouwen is in Flevoland, vertelt: "Wij hebben vaak te maken met ex-delinquenten uit justitiŽle jeugdinrichtingen als Het Poortje of Harreveld. Zij blijken vaak helemaal gehospitaliseerd". (zie ook: Trajectzorg)

Centrale Plaats
De mega-school van 1500 leerlingen voortgezet onderwijs zou in het midden van het groengebied moeten worden neergezet.
Alleen de PvdA is een duidelijke voorstander van dat model.
De omwonenden zien dat helemaal niet zitten. Die willen de school zo ver mogelijk van de bewoonde wereld af hebben, zodat zij er zo min mogelijk overlast van ondervinden.
De partij Leefbaar Almere en ook de kleinere partijen uit de raad willen die wens van de omwonenden honoreren en de school aan de rand van het Annapark plaatsen.
Maar dat stuit weer op bezwaren van de LeoStichting (Internaat en Zmok-school) die pal naast de school zouden moeten bouwen. Zij willen juist dat de instellingen verder uit elkaar komen.


Commissie; 27 juni besluit de raad.
De commissie-vergadering van afgelopen woensdag 5 juni gaf geen duidelijkheid. Wethouder Haanstra (PvdA) wil er wel over praten dat de school van 6 verdiepingen ook lager kan worden. Maar, zo liet zij de verontruste bewoners weten, dan zal er meer groen verloren gaan.
De VVD staat alleen in haar opvatting dat de volkstuinen (Annatuin) maar opgeofferd moeten worden, want dat die plek de enige aangewezen is voor de schoolgebouwen.
De gemeenteraad zal 27 juni a.s. een besluit dienen te nemen over de voornemens. De uitlatingen in de commissie gaven geen duidelijkheid over wat het zal worden.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin