Powered by Almere-City.nl

Milieu Federatie overhandigt ´Duurzame toekomst-agenda Almere 2030´

Almere 11 Juni 2002
Maandag 10 juni 2002 bood Marianne van der Luit, directeur MFF (Milieu Federatie Flevoland) de ´Duurzame toekomst-agenda Almere 2030´ aan 4 Flevolanders aan.
Niet alleen de Almeerse wethouder Arie Willem Bijl mocht het boekwerkje in ontvangst nemen, ook de Gedeputeerde van de provincie Flevoland: Jan de Graaf, de opvolger van Dick van Hemmen. Verder Marjanne Sint, Secretaris-Generaal van het Ministerie VROM en de nieuwe projekt-direkteur voor de ´groeistad-Almere´ Jaap van der Aa.

Schaalsprong?
Het Rijk wil Almere vragen verder te groeien dan de in het Struktuurplan Almere 2010 beoogde 250.000 inwoners. Met een z.g. ´schaalsprong´ naar 400.000 inwoners zou Almere horen tot de 5 grootste steden van Nederland. Dat betekent nogal wat voor Almere, de regio, de Provincie en zelfs voor Nederland. Voor- en nadelen op het gebied van Natuur & Milieu en ook Duurzaamheid. Met name dat laatste is de aanleiding voor de MFF om een discussie op te starten. De ´Toekomst-agenda´ moet de gemeente Almere, de Provincie en het Rijk stimuleren om bij een mogelijke schaalsprong, Almere zo ´duurzaam´ mogelijk te bouwen.

    
V.l.n.r. Marianne van der Luit, Arie Willem Bijl, Jan de Graaf en Marjanne Sint

Waarom ´Duurzame toekomst-agenda´?
Omdat op dit moment nog steeds de voorzieningen achterlopen bij de woningbouw in Almere. Bij een eventuele ´schaalsprong´ is het het makkelijkst om te bouwen, bouwen, bouwen. Dan blijf je achter de voorzieningen aanhollen. De afgelopen 25 jaar is er ´van hogerhand´ gebouwd. Nu moeten juist de bewoners erbij betrokken worden. Volgens de Graaf zal door een eventuele schaalsprong Almere wel een ´Nationaal Projekt´ moeten worden. Zo´n project is te groot voor Almere of Flevoland alléén. Er moeten dus weer meer partijen bij betrokken worden. Daarom heeft Almere eerst een Programma van Eisen nodig. In een korte discussie kwamen de diverse partijen/afgevaardigden aan het woord nav het boekje.

    
Marjanne Sint, Jan de Graaf en Jaap van der Aa

Creatief denken
Wat er zou moeten gebeuren is bouwen met perspektief en toetsbare doelen.Er moet meer rekening worden gehouden met de wensen van bewoners.
Open ruimten open houden. Zichtlijnen houden. Meervoudig ruimtegebruik en multifunktioneel gebruik stimuleren. Experimenteren met wonen, werken en mobiliteit. Doe onderzoek naar mobiliteit van Almeerders *nu*, in 2010 en 2030. Creatief denken!
Mensen zijn hier komen wonen met een reden, volgens Sint, de toekomstige bewoners ook. Men kwam voor wonen, groen, natuur. Hoogbouw met daktuinen. Pleidooi voor ´echte natuur´ in de stad; maar geen koeien op het dakterras van een woontoren bijvoorbeeld. Geen Manhattan in de polder! Hoewel Bijl graag Manhattan in het water zou zien met lijntjes er omheen: over 20 jaar is het toch: Schiphol, A´dam, Almere....

Regionale afspraken
Regionale afspraken maken als het gaat over wonen + werken.
Experimenteren met dematerialisatie: 4 tot 10x minder mogelijk. Duurzaam bouwen en publiek/private samenwerking. Groen en Rood-investeringen. Een éénmalig Fonds starten? Vraag is: hoe vul je dat Fonds?!
De bestaande stad Almere is nu eigenlijk een verzameling verschillende wijken. Een stad bouwen is makkelijker dan een samenleving opbouwen! Kwaliteit. kwantiteit, werkgelegenheid; ook hierheen halen. Als iedereen over x-aantal jaren hier werk kan vinden, wordt de mobiliteit ook minder. Van der Aa wil graag veel verschillende ideeen maar hoopt tevens op een praktische uitvoering. De A6/A9 moet gewoon, ondanks de Milieubeweging, want je kunt mensen niet ´opsluiten´ in hun Provincie. Er moet wel geordend worden maar met openheid + creativiteit!.
Algemeen was men van mening dat dit eigen initiatief van de MFF zeer positief was.
Nu afwachten wanneer er aktie komt nav deze Agenda voor een Duurzame Toekomst voor Almere tot 2030!

Tekst en foto´s: Greta Verduin