Powered by Almere-City.nl

Wethouder Huis (LA) in de verlenging

Almere 12 Juni 2002
In de commissievergadering van dinsdag 11 juni had wethouder Huis (leefbaar almere) de cijfers moeten leveren, waarmee de gemeenteraad op 27 juni a.s. een besluit had kunnen nemen over Omniworld. Ruim van tevoren had de eigenzinnnige wethouder al publiekelijk rondgestrooid dat hij dat niet van plan was. In zijn redenering had het nieuwe college (LA, PvdA,CDA en GL) de eis gesteld dat de N.V. Sportcomplex Omniworld sponsors voor 10 jaar zou zoeken. Dat zou voorkomen dat er steeds meer gemeenschapsgeld in het Omniworld-avontuur gepompt zou moeten worden. Het zoeken van sponsors was de N.V. niet gelukt. Dus aan de cijfers van de directie Omniworld had Huis geen behoefte meer.

Besluit uitstellen
Bovenal wilde Huis helemaal niet dat er al in juni een raadsbesluit zou komen, maar wilde hij uitstel tot oktober, zodat Huis (en zijn partij LA) rustig de tijd zouden hebben om leuke ´Leefbare´ alternatieven voor het betaald voetbal (Stadion) in Almere Poort te zoeken.

    
Frits Huis
Achterkamertjes
Huis vond gisteravond de raad (commissie) op zijn weg. Met vooruitziende blik werd in de achterkamertjes besloten om van de openbare commissie-vergadering een besloten bijeenkomst te maken. Jawel... op voorstel van Leefbaar Almere zelf, die de bui al zag hangen. (zie ook elders deze pagina). De verbijstering hierover was groot. Ook op de website van Leefbaar Almere zijn de kritische geluiden over deze partij van de ´openheid´ inmiddels niet van de lucht.

Het boekje van wethouder Huis
Natuurlijk werd er, achter de hekken die de raadszaal gesloten hielden voor de burger en andere belangstellenden, niet over personen gesproken, zoals raadslid Roders (LA) omstanders wilde doen geloven.
In plaats van duidelijkheid te geven, zoals de raad in maart al besloten had, heeft Leefbare wethouder Huis aangekondigd een boekje te zullen schrijven, waarin hij de geschiedenis van Omniworld beschrijft. Overigens is dit boekje gisteravond niet gepresenteerd door Huis. En het had zo feestelijk kunnen zijn, zoals het bij boek-presentaties meestal het geval is.

Raad wil cijfers wl hebben
In de besloten commissie-vergadering is duidelijk geworden dat de raad, ondanks tegensputteringen van Huis, de cijfers wel vr 27 juni a.s. wil hebben. Huis is te verstaan gegeven dat hij daarvoor wl moet zorgen. In de wandelgangen viel te horen dat Huis de zaak getraineerd had met het argument "Ik kan de cijfers niet leveren, want de directie/Raad van Commissarissen wil die cijfers niet leveren".

Herkansing
De raadsleden van de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling namen daar dus geen genoegen mee. Als een schooljongen die zijn huiswerk moet overdoen en een wat minder grote mond moet hebben is het Collegelid Huis te verstaan gegeven dat hij de cijfers binnenkort moet leveren aan de raad. Zoals de raad dat ook in maart reeds verlangd had.
Huis heeft toegezegd dat hij de directie en de Raad voor Commissarissen (in de laatste zit ook ex-wethouder Smeeman-VVD) voor een gesprek met het College zal uitnodigen.

    
Omniworld medewerkers op openbare commissievergadering 7 februari 2002

Blessure-tijd
Om in voetbaltermen te blijven, speelt wethouder Huis met zijn eigengereide opstelling op dit moment in blessure-tijd. Hij voldoet aan de eisen van de gemeenteraad en levert ruim vr de raadsvergadering van 27 juni de cijfers.
Dan ps zal de raad een besluit nemen of zij het gewenste uitstel (tot oktober) aan Huis verlenen en hem de tijd geven om zijn boekje over Omniworld te schrijven. Als de raad besluit dit uitstel niet te verlenen en Omniworld ´gewoon´ te laten doorgaan conform eerder genomen raadsbesluiten is het voor Huis uit met de pret. Hij kan dan het best zijn biezen pakken en op eigen kosten zijn boekje voltooien.

Huis betaalt de spelers van Omniworld uit de gemeentekas
In eerder genomen raadsbesluiten staat bovendien dat de "ontwikkeling van Omniworld plaats vindt binnen de volgende financile kaders":
 • dat de gemeentelijke bijdrage aan de N.V. Omniworld beperkt blijft tot 10.000.000 (ruim 20 miljoen Guldens) tot het 2e half jaar 2004.
 • uit deze middelen mogen geen salarissen van spelers worden betaald.
      
  Het 4 miljoen gulden boek

  Huis maakte onlangs publiekelijk bekend dat hij toch besloten had dat de gelden door Omniworld gebruikt mochten worden om spelers-salarissen te betalen.
  Ook dit zal beslist ´kwaad bloed´ hebben gezet bij de raadsleden, die hiermee hun raadsbesluit (maart) met voeten getreden zagen worden.

  2x geel is rood; duur boekje; man van 4 Miljoen
  De hoeveelheid geld die nu maandelijks aan de N.V. wordt overgemaakt is ongeveer 455.000 per maand. (ruim 20 Miljoen tot in 2004) en Huis vindt het goed dat daarvan toch spelers worden betaald.
  Huis, spelend in blessure-tijd, zal alles op alles moeten zetten om de raad van voldoende info te voorzien vr 27 juni a.s. Is hij daartoe niet in staat, dan kan Huis gaan ´douchen´. De raad zal dan ongetwijfeld een ´rode kaart´ uitdelen.
  De raad dient zich tevens te realiseren, dat als zij 27 juni a.s. Huis uitstel verlenen tot oktober 2002, het schrijven van een boekje door wethouder Huis, zo´n 1.800.000 (4 Miljoen Guldens) gaat kosten.
  Het is te hopen dat de gemeenteraad van Almere zich niet van de wijs laat brengen. Als daarmee Leefbaar Almere zichzelf ongeloofwaardig maakt, dient Leefbaar Almere de consequenties te trekken..... terug naar de achterban.... en uitleggen... uitleggen en nog eens uitleggen. Daarna wonden likken en het over 4 jaar nog eens proberen.

  Eerder verschenen Omniworld artikelen
 • Omniworld voor verkiezingen door de raad 1 februari 2002
 • Omniworld kan rekenen op steun van raad 8 februari 2002
 • Ranner: "Omniworld kan zo niet" 14 februari 2002
 • Omniworld probleemloos door gemeenteraad 15 februari 2002
 • Schokkend Omniworld nieuws 18 februari 2002
 • Schokkend Omniworld nieuws II 21 februari 2002
 • Schokkend Omniworld nieuws III 25 februari 2002
 • Omniworld: Fundament onder VVD-luchtkasteel is drijfzand 27 februari 2002
 • Laatste oude Almeerse raad bijeen 13 Maart 2002

  Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
  Foto´s en montage: AC-team