Powered by Almere-City.nl

Kunst in de wijk ´Tussen de Vaarten´

Almere 18 Juni 2002
Gingen bewoners enige tijd geleden nog op zoek naar ´speelplekken voor de jeugd´ in hun wijk, nu wil men ´Kunst´ in de wijk!

    
Diane, een wijkbewoonster, op ´speelplaats zoektocht´ met jongeren

Wat vooraf ging
Tussen de Vaarten is een wijk die op een geheel nieuwe manier is neergezet. Voorheen werden alle Almeerse wijken kompleet opgeleverd met woningen en wipkippen. Nu is de opzet: de bewoners méér betrekken bij hun eigen leefomgeving. Daarom worden wijken nu opgeleverd zonder voorzieningen, zodat bewoners zelf kunnen aangeven waar behoefte aan is. Het is wel even wennen voor iedereen, deze aanpak.

Aktieve wijk
Inmiddels heeft de wijk Tussen de Vaarten al diverse aktieve bewoners-platforms. Na de zoektocht naar speelplekken zijn er door de wijkmanager in samenwerking met de woningbouwvereniging(en), een jongerenopbouwwerker van De Schoor, groenaannemer, politie, afd. Milieu, de gemeente Almere en natuurlijk: de bewoners, al diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij men kon meebeslissen. Het resultaat is dat er direkt na de vakantie de eerste speelveldjes worden ingericht met speeltoestellen voor de jeugd, naar wens van de bewoners.

    
Bewoners denken mee

Kunst in de wijk
Tijdens deze ontmoetingen kwam naar voren dat men graag ´iets van Kunst´ wilde zien om de soms aan de buitenkant wat saaie huizen, te verlevendigen. En per slot hoeft ook niet ieder open stukje alleen bestemd te zijn voor de jeugd. Woningbouwvereniging ´Goede Stede´ nam het voortouw. Een rij woningen met twaalf met Kunst in te richten ´hofjes´ aan de straatkant was het idee. De bewoners reageerden enthousiast. Via De Paviljoens kwam men terecht bij kunst-studenten van de Gerrit Rietveld Academie, die hierin een uitdaging zagen voor hun afstuderen volgend jaar.
Maandag 17 juni 2002 presenteerden zij hun schetsontwerpen aan een afvaardiging van diverse organisaties en participanten. Veel verschillende ideeen en uitgangspunten, merendeels vergezeld van een maquette.

Na de zomervakantie
Begin september komen de kunstenaars terug naar Almere om hun ontwerpen toe te lichten aan de bewoners. Zij zijn immers degenen die mogen beslissen! Dit in het kader van de door de Professoren Schuyt en Deben beoogde ´sociale cohesie´. Als je zelf mag meedenken/meebeslissen in je wijk, voelt je je prettiger. Het is een stukje van jezelf.
Maar het is vooral bijzonder dat dit initiatief uit de bewoners zelf komt.
De kunstenaars hebben in september dan tevens een kostenbegroting inklusief een post ´onderhoud´ van het kunstwerk uitgewerkt. Dit laatste is met name belangrijk ivm de duurzaamheid en om ´verloedering´ tegen te gaan. Ook zal bekeken worden of het gekozen ontwerp vandalisme-bestendig is.

Tekst en foto´s: Greta Verduin