Powered by Almere-City.nl

Insprekers opgelet!

Almere 20 Juni 2002
Donderdag 27 juni a.s. is alweer de laatste Almeerse raadsvergadering met dus, zoals altijd, een bom-volle agenda. Vooral ´s avonds staan er ´spraakmakende´ punten op de agenda, waaronder Omniworld, Cultureel Centrum Corrosia, de Zuiderzeelijn en de nieuwbouw van de Bibliotheek in stad.

Geen 24 maar 48 uur vooraf
Om 14.00 uur ´s middags begint het eerste gedeelte, waarbij insprekers meteen aan de beurt zijn.
Het tweede deel volgt om 19.30 uur met eventueel insprekers als eersten.
Maar let op eventuele insprekers: nieuw is artikel 17 van de procedure!

Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Almere 2002
Artikel 17 Spreekrecht burgers

1) Na het vragenuur kunnen andere aanwezig burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.

2) Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering aan de Raadsgriffie (tel. 036-5399428/ 5399995 of e-mail: ackorteweg@almere.nl of griffie@almere-bestuur.nl).
Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

3) De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

4) Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

5) De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem/haar dat heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Tekst: Greta Verduin