Powered by Almere-City.nl

Omniworld weer in besloten vergadering

Almere 24 Juni 2002
    
Besloten vergadering
Na de vele kritiek die losbarstte over de besloten commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling van 11 juni is besloten wederom in beslotenheid te vergaderen over Omniworld. Dinsdag 25 juni zal het business-plan en de grondexploitatie in beslotenheid besproken worden. Dit maakt LA op haar website bekend. Vanaf 20.00 uur zal de commissievergadering wel openbaar zijn.

Historisch overzicht van wethouder LA
Leefbaar-wethouder Frits Huis kon de vorige (besloten) vergadering geen cijfers overleggen. Hij vond dat eigenlijk ook niet nodig. Volgens hem heeft de N.V. Omniworld (100% aandelen gemeente) niet kunnen voldoen aan de eis om voor de komende tien jaar voldoende sponsors te vinden om ´de eigen broek te kunnen ophouden´.
Tch wilden de raadsleden die cijfers wel hebben. De wethouder verschool zich achter de stelling dat Omniworld die cijfers niet wilde geven. Dat ging de raadsleden in de besloten bijeenkomst van 11 juni te ver. Zij hebben geist dat die cijfers er wel komen. Het college (ic. Huis-LA) zegde toe dat daartoe gesprekken met het management van Omniworld ge-arrangeerd zouden worden.
Overigens heeft Huis aangekondigd dat hij een historisch overzicht zou presenteren over de ´geschiedenis´ van Omniworld, ter onderbouwing van zijn wens tot uitstel van beslissingen. Huis wil tot oktober uitstel van verdere beslissingen over Omniworld, zodat hij de tijd heeft om alternatieven voor de betaald-voetbal-plannen uit te werken die dn aan de raad voorgelegd kunnen worden.
    
Frits Huis

Huis: "Ik heb geen opdracht geven tot betaling van spelers-salarissen"
In een uitzending van de lokale radio (Almere 107.8) stelde Huis, toen hem gevraagd werd naar een eerdere publicatie op Almere-City, dat hij gn opdracht had gegeven om spelers-salarissen te betalen uit de maandelijkse stortingen (ongeveer 450.000 Euro) die de gemeente doet in de kas van de N.V.
Huis begint zich hiermee een echt politicus te tonen. Zijn stelling is wellicht correct. Aan de andere kant gedoogt hij die praktijk, alhoewel de raad in maart van dit jaar besloten heeft dat er gn spelerssalarissen van betaald mogen worden. Huis stelde enige tijd geleden voor de microfoon van Omroep Flevoland tv., dat hij het goed vond dat de spelers betaald werden met de gemeenschapsgelden, omdat..... anders de N.V. direkt failliet zou gaan.
Dat is op dit moment echter ongewenst. Er zouden direkt schadeclaims richting gemeente komen. De raad heeft immers nog nimmer een besluit genomen over de eis van ´sponsors´, die Omniworld zou moeten zoeken. Die eis was plotseling opgenomen in het programma van het nieuwe college. Daar is de raad nog niet aan te pas gekomen.

Raad 27 juni
In de raadsvergadering van 27 juni zal ´savonds (de verg. begint reeds 14.00 uur) duidelijk worden of wethouder Huis (LA) van de raad fiat krijgt om in oktober pas te komen met alternatieven voor de huidige opzet f dat de raad verder wil gaan op de weg die de raad met haar besluit in maart van dit jaar nam.
Om 19.30 uur staat prominent als 1e avond-vergaderpunt gepland: Omniworld.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Ruud van den Bosch en Greta Verduin