Powered by Almere-City.nl

Tuinworkshop in De Lichtboog

Almere 24 Juni 2002
Dinsdag 25 juni 2002 kunt u deelnemen aan een "tuinworkshop", die begint om 20.00 uur in kerkcentrum ´De Lichtboog´ aan de Klokkeluiderstraat in Almere-stad. Bedoeld voor (kandidaat-)deelnemers maar ook andere die willen participeren in de ontwikkeling van hun eigen woning.

Betaalbare woningen voor jongeren in een groene omgeving
Sociale cohesie is een van de pijlers onder het woningbouwprojekt van bouwgroep "De Opstap". De al dan niet gemeenschappelijke tuin speelt daarin een grote rol. De workshop is bedoeld om de deelnemers/eindgebruikers een stap verder te brengen in het bewustwordingsproces van de aspekten die aan die tuin verbonden kunnen worden.
Behalve betaalbare woningen, wil de bouwgroep ook voorzien in een leefbare, groene omgeving naast de woonruimte. Ook geen hoge flats maar vriendelijke appartementen in 2-laagse bouw als menselijke maat.
    
De menselijke maat

Atelierruimten voor kunstenaars
Omdat Almeerse kunstenaars al jaren op zoek zijn naar -ook al- betaalbare werkruimten, zou ook aan deze vraag voldaan kunnen worden dmv dit projekt. Een woning met daaraan gekoppeld: atelierruimte, in te delen naar behoefte of financien, in overleg met de andere kunstenaars. Het grote voordeel is dat de groep kunstenaars gezamenlijk publiek kunnen trekken, exposities houden in hun evtl. flexibel in te delen atelierruimten. Bovendien zou de gemeenschappelijke tuin gebruikt kunnen worden voor buiten-exposities. Maar deze mogelijkheden komen juist vanavond aan de orde!

Hedendaags Stadslandschap
De leider van de avond is Saskia de Wit. Zij is auteur van de uitgave "De omsloten tuin. Geschiedenis en ontwikkeling van de Hortus conclusus en de her-introductie ervan in het hedendaagse stadslandschap". Zij doceert Landschapsarchitectuur op de Technische Universiteit van Delft, doet daar ook onderzoek en is gespecialiseerd op het gebied van speelplekken en openbare ruimten.(zij heeft een eigen buro voor landschapsarchitektuur)

Stedenbouwkundig Ontwikkelingsplan van de gemeente
Mensen die al weten waar dit projekt over gaat, kunnen nu mee-beslissen dmv deze workshop. De eindresultaten worden gebruikt om het eerder verstrekte stedenbouwkundige plan naar hun wensen uit te werken en aan te passen. Die nieuwe lay-out zal over circa 3 weken aan de gemeente worden aangeboden. Als alles naar ieders wensen gaat, kan het plan eind augustus gepresenteerd worden in het Stedenbouwkundig Ontwikkelingsplan van de gemeente Almere.

Nieuwsgierig?
Voor wie nieuwsgierig is geworden: kom a.s dinsdag 25 juni naar ´De Lichtboog´ aan de Klokkeluiderstraat in Almere-stad. Het is een vernieuwend plan, zeer betaalbaar, maar desondanks technisch goed gebouwd en bedoeld om de sociale cohesie en dus de leefbaarheid te bevorderen. Een ´Pilot"-projekt dat waarschijnlijk navolging gaat vinden.
Info: John van Diepen 036-5215105

Tekst: Greta Verduin