Powered by Almere-City.nl

Broeinestcafé in Almere-Haven steeds aktiever

Almere 25 Juni 2002
Het aangekondigde tweede Broeinestcafé in Avanti in Haven kan geslaagd genoemd worden. Dank zij de energie die vooral José Joosten er als vrijwilliger in stopt. Zij organiseert deze avonden namelijk, na eerst geluisterd te hebben naar de behoeften van kunstzinnig Almere. Na overleg met een werkgroepje, probeert zij tegelijkertijd kunstenaars de kans te geven iets van hun kunnen te laten zien of horen aan hun kollega-kunstenaars en andere aanwezigen.
    
Nick

Robin Hood
Zoals Nick, van Theatermakerij Martin Mens, die ´op het podium´ van een ietwat verlegen knaap veranderde in een duidelijk aanwezige zanger met een fabelachtige uitstraling! Dit ter intro naar de musical ´Robin Hood´ die dit jaar nog in premiere gaat
    
Thom Ummels


Tomeloze tijd
Van Thom Ummels kan hetzelfde gezegd worden, zij het op een andere manier. Van een direkteur (SSA) St.Stadspromotie Almere) verwacht je niet snel dat hij zijn emoties toont. Maar als ´dichter´ legt hij toch zijn ziel bloot met de zeer persoonlijke gedichten die hij voorlas uit eigen werk (zijn nieuwste bundel heet ´Tomeloze Tijd´) Dat vind ik moedig.
Diewertje Brecht, concertpianiste, speelde een werk van Debussy en zong daarna een -ook al- persoonlijk getint lied.
Vervolgens kregen ook anderen de smaak te pakken en lieten een ieder horen wat zij te melden hadden, welke ideeen zij hadden, zoals een groot kunstenaarsfeest organiseren ieder jaar. Of om muzikale optredens (tegen entree) te houden in Avanti, dan kun je als podiumkunstenaar wat onkosten terugverdienen.

    
Diewertje Brecht

Zoveel hoofden, zoveel zinnen, dus werd iedereen opgeroepen diegenen op te zoeken waar men affektie mee had.
Ruud Bax, een van de 2 kwartiermakers in Haven, vertelde uitgebreid wat men kon verwachten in het cultureel centrum Corrosia
    
John van Diepen

Kunstuitleen (dependance van de Amsterdamse Kunstuitleen) in de voormalige Cirkel Galerie. Omdat de Almeerse kunstenars dan geen expositieruimte meer hebben, wordt de disco verbouwd tot expo-ruimte. Volgende week zit dit als agendapunt in de raadsvergadering van 27 juni 2002 en zal hierover beslist worden. Bax verwacht geen problemen, dus kan er snel verbouwd worden. ´Helaas zal waarschijnlijk oktober/november a.s. pas alles klaar zijn voor een openingsfeest. Tot die tijd kan er nog geexposeerd worden in de vm Cirkel Galerie´, aldus een zelfverzekerde Bax.

Wonen en werken
Ook John van Diepen mengde zich in de discussie en deelde mee dat hij bezig was met de ontwikkeling van een woon/werkprojekt. Gedacht wordt aan woningen voor jongeren, kinderopvang, nog iets voor het ´algemeen nut´ en....atelierruimte voor kunstenaars. Alles is nog flexibel in te richten, naar behoefte groot of kleiner; met evtl. een woonruimte eraan, verbonden met een toegangsdeur. Bovendien" het is goedkoop, betaalbaar dus voor de doelgroepen! José Joosten sloot de avond af met de mededeling dat gestreefd wordt om deze Broeinestcafé´s iedere twee maanden te houden.

Tekst en foto´s: Greta Verduin