Powered by Almere-City.nl

Omniworld personeel in onzekerheid

Almere 29 Juni 2002
Een groot deel van de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag was gevuld met personeelsleden van de NV Omniworld. Met jassen waarop te lezen stond "Raadsvergadering van 12 maart 2002" toonden zij hun bezorgdheid over hun toekomst.
    
Eelco Derks spreekt in

Eelco Derks
Voordat de vergadering aan het onderwerp Omniworld begon, kregen 2 insprekers, 5 minuten, de mogelijkheid hun opvattingen uiteen te zetten. Na een betoog namens de raad van commissarissen, besteeg Eelco Derks het spreekgestoelte.
Als personeelsvertegenwoordiger van Omniworld hield deze manager van "Omniworld Basketball" een pakkend en emotioneel betoog.

Het kan toch in Almere
Na het groene licht voor Omniworld van de raadsvergadering van 12 maart had het personeel voldoende vertrouwen om zwaarwegende beslissingen in hun leven te nemen. Zo wisselden velen hun baan en woonplaats in voor een carriere bij Omniworld in hun nieuwe woonplaats Almere.
De laatste ontwikkelingen sloegen dus begrijpelijkerwijs in als een bom. Vooral omdat wethouder Huis een week daarvoor nog suggereerde dat betaald voetbal in afgeslankte vorm
verder kon en basketbal en volleybal volledig zouden kunnen doorgaan. Met de nu ter vergadering staande voorstellen gooit de gemeente in één week tijd 5 jaar werk en heel veel geld weg. Het personeel hoopt dat ook hun vertegenwoordigers in de raad deze argumenten laat meewegen.

Het hele betoog van Eelco Derks Lees meer

Tekst: Rob Franken
Foto: Greta Verduin