Powered by Almere-City.nl

Stadhuis blokkeerde goedkeuring jaarrekening Omniworld

Almere 29 Juni 2002
In de raadsvergadering van afgelopen donderdag (zie elders deze pagina) bood wethouder Huis (LA) zijn excuses aan voor de onjuiste en onvolledige informatie die hij de raadsleden had verstrekt. Hijzelf zei niet op de hoogte te zijn dat de jaarrekening over 2001 al geruime tijd op het stadhuis aanwezig was. Ook zei hij niet te weten dat de accountants hun goedkeuring aan de jaarrekening al hadden gegeven. Volgens Huis was de jaarrekening ook nog niet goedgekeurd door de aandeelhouders.

Raadsleden op de wachtlijst
De raadsleden echter zaten al geruime tijd te springen om de cijfers. In een besloten vergadering van 11 juni heeft de raad het college opdracht gegeven om de cijfers boven tafel te krijgen. Hiertoe hebben wethouder Huis (LA), wethouder Bijl (PvdA) en Faber (CDA) een gesprek gehad met de directie van Omniworld op 20 juni jl.
Uit een artikel in het Dagblad van Almere blijkt nu echter dat de jaarrekening al veel eerder goedgekeurd had kunnen worden. Dus ook door de aandeeelhouders (dat is de gemeente Almere; 2 raadsleden of wethouders). Aandeelhouder Halbesma (VVD) heeft, samen met Lies Spruit (PvdA) allerlei pogingen gedaan om de jaarrekening goed te keuren, zodat de cijfers al lang bekend hadden kunnen zijn voor de gemeenteraad.
    
Douwe Halbesma (VVD)

Halbesma: "Ik wilde jaarrekening goedkeuren"
Vanuit de vorige raadsperiode waren de aandeelhouders, namens de gemeente Almere, de wethouders Spruit en Halbesma. Spruit (PvdA) is weliswaar geen raadslid meer en raadslid Halbesma (VVD) geen wethouder, maar toch waren zij, tot afgelopen donderdag, nog steeds de aandeelhouders van de N.V. Omniworld.
Halbesma laat nu aan de krant weten dat hij in zijn functie van aandeelhouder herhaaldelijk aan "het stadhuis" gevraagd heeft of hij de jaarrekening van Omniworld moest komen goedkeuren. Volgens Halbesma kreeg hij iedere keer te horen dat dat niet nodig was.

20 juni aandeelhoudersvergadering
Douwe Halbesma (VVD) hoorde op een gegeven moment dat er op 20 juni een aandeelhoudersvergadering zou zijn ten kantore van Omniworld.
(Deze datum wordt ook genoemd in de brief van het college van 25 juni. Daarin staat te lezen dat er inderdaad een bijeenkomst is geweest tussen o.a. wethouder Huis en de directie van Omniworld: Zie LEES MEER onderaan).
Halbesma: "Ik kreeg een telefoontje van het stadhuis dat de aandeelhoudersvergadering op 20 juni niet door zou gaan. Samen met Lies Spruit heb ik daarover vragen gesteld aan de loco-gemeentesecretaris."
    
Lies Spruit

Halbesma vervolgt dat hij enige dagen later een e-mail kreeg uit het stadhuis dat ´wij´ (Spruit en Halbesma) als aandeelhouders voor deze vergadering van 20 juni niet nodig waren.

Halbesma bevestigt de lezing van directie Omniworld
Directeur Paul Beck van Omniworld beschuldigde onlangs in de krant het College van B&W ervan dat zij te elfder ure de aandeelhoudersvergadering van 20 juni had afgelast. Wethouder Huis (LA) verwees deze stellingname van Beck naar de prullenbak. Volgens Huis (LA) was 20 juni geen aandeelhouders-vergadering gepland.
Het relaas van Halbesma (VVD) werpt nu wel een heel ander licht op de zaak. De cijfers hadden dus al lang, goedgekeurd door de accountant Ún .....door de gemeente zelf (als aandeelhouder), goedgekeurd en wel bij de raad binnen kunnen zijn.
Hoe het mogelijk is dat wethouder Huis hier zelf niet van op de hoogte was, zal ongetwijfeld verder nog uitgespit worden op de vervolg-vergadering Omniworld as. dinsdag 2 juli.
    
Frits Huis

Wat is er besproken op 20 juni?
Uit de in ons bezit zijnde brief van 25 juni aan de directie van Omniworld blijkt dat er inderdaad 20 juni een bijeenkomst is geweest met de directie van Omniworld.
Hieruit blijkt (aanhef van de brief) dat het College (ic. wethouder Huis-LA) op 20 juni reeds aan Omniworld heeft aangegeven dat er een alternatief voor betaald voetbal zou moeten komen. Hiermee is Huis (LA) ver buiten het mandaat van de gemeenteraad getreden.
Omdat de directie van Omniworld blijkbaar vast wilde houden aan betaald voetbal, schrijft het college van B&W (ic. Huis) op 25 juni aan de directie: "Echter doordat u ons geen alternatief hebt kunnen bieden voor betaald voetbal (.....) rest ons geen ander keuze".
Nog voor de gemeentelijke commissievergadering Omniworld van 25 juni (´savonds) gaat deze brief uit aan de directie van Omniworld. In deze commissie-vergadering doet Huis het voorkomen alsof Omniworld er de schuld aan heeft dat er nog steeds geen jaarrekening ligt. Tevens maakt wethouder Huis (LA) in deze commissie-vergadering bekend dat B&W geen heil meer zien in betaald voetbal in Almere-Poort.

De brief van 25 juni: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin