Powered by Almere-City.nl

Kunst & Cultuur in de gemeenteraad

Almere 03 Juli 2002
Op 2 juli 2002 (de verlenging van de ´laatste Raad´ van 27 juni jl) stond de Kunst & Culttuur, zoals altijd, achteraan op de agenda. Na alle "Omniworld-geweld" waren de meeste raadsleden zo murw dat zij zich de schoolmeesterachtige vermaning van de wnd.burgemeester/voorzitter van de Raad, van der Doef, lieten aanpraten: "om 23.00 uur moet de vergadering afgelopen zijn!". Hoezo? De raad is toch het hoogste orgaan, juist in het duale stelsel. Maar dit even terzijde.
    
Tevreden direkteur Heemskerk

De nieuwbouw van de centrale openbare Bibliotheek in Almere-stad
Voor deze avond was er veel kritiek te horen en te lezen over dit agendapunt. Met name de grootte, de expolitatie en de lokatie midden in het stadscentrum. Op deze avond bleef het bij opmerkingen als ´te duur´ (LA), ´zoeken naar inkomsten en creatieve oplossingen´ (CDA). Maar het merendeel van de raad was voor: ´deze belangrijke voorziening´ (VVD, Pv/dA en GL).
Dit zal (ook) te maken hebben met het feit dat er op dit mooment geen beslissing werd gevraagd van de gemeenteraad
om geld ter beschikking te stellen voor de bouw van de nieuwe Bibliotheek. Een dergelijke beslissing zal pas worden gevraagd bij de goedkeuring van het Voorlopig Ontwerp, wanneer er een globale investeringsraming kan worden opgesteld. Er wordt voorgesteld die globale investeringsraming van 36.497,000 te betrekken bij de eerstvolgende aktualisatie van het MIP.
Dus kon direkteur Heemskerk stralen nadat de beslissing was gevallen om een Voorlopig Ontwerp op te laten stellen, waarvan de kosten betaald worden uit de rentemiddelen van de MIP (Meerjaren Investerings Programma). Er kan nu op dracht gegeven worden aan een architekt om een voorlopig ontwerp te maken.

    
de Vletter
Ontwikkeling Cultureel Centrum Corrosia
Een heel komplex verhaal over veel verschillende zaken (soms bijna komplexen).
In het kader van de culturele aktiviteiten in Almere-Haven, was het de bedoeling dat ´Corrosia´ een bruisend centrum zou worden. Er bruisde van alles, behalve op de juiste manier. Op zichzelf goede ideeen kwamen niet uit de verf of men kon niet ´door n deur. Na veel ´gedoe´ heeft de gemeente het initiatief genomen tot coordinatie van diverse participanten.
Met woningbouwvereniging Groene Stad (eigenaar van het hele pand), Theater Corrosia en Villa Vantuti werden afspraken gemaakt tot samenwerking. In de voormalige Cirkel Galerie werden in 2001 twee z.g. ´kwartiermakers´ gestationneerd, die een haalbaarheidsonderzoek uitvoerden i.o.v. de gemeente. Echt vernieuwende zaken kwamen er niet uit te voorschijn, want een kunstuitleen was er ook al geweest in het verleden. Nu zou er een dependance komen van de A´damse kunstuitleen in de voormalige Cirkel Galerie. Wl nieuw is het kunnen beschikken van de benedenruimte (voorheen disco). Deze ruimte wordt na goedkeuring gemeenteraad verbouwd tot o.a. een (expositie)ruimte voor (Almeerse) kunstenaars.

    
V.l.n.r. Heemskerk, Bax, Kleiman, Riemersma en Huybens

Tegen maar toch voor
    
Tevreden Ruud Bax

Hoewel veel woordvoerders van verschillende partijen zich uitspraken tegen een Kunstuitleen op deze plek (want waar exposeren dan de Almeerse kunstenaars?).Oneerlijke concurrentie (VVD); Euro 7000 p/jaar als subsidie uit gemeentekas (MIP), trok weth. Arie Willem Bijl iedereen over de streep. De SBK is ook van plan werk aan te kopen van (Almeerse) kunstenaars. Bij Omniworld gaat het over miljoenen, waar praten we nu eigenlijk over, die 7000 Euro...(GL).
Opgemerkt werd (LA) dat het geld niet het probleem is maar wel het nuttig besteden. Het gaat nl over een periode van vijf jaar (5x Euro 7000), waarin de kunstenaars verbannen worden naar het sousterrain (dat nog verbouwd moet worden). daar komt nauwelijks daglicht! Is dat wel een goede plek voor exposerende kunstenaars? Kan beter zichtbaarder zijn! (LA)Nadrukkelijk werd gezegd dat er goed samengewerkt moest worden, anders is het geld wegsmijten!
Volgens Bijl is dit een eenmalige gemeente-subsidie in het kader van ´Beeldende Kunst en Vormgeving´.
Een van de 2 aanwezige kwartiermakers, Ruus Bax, kon tevreden zijn: hij kan starten met de verhuizing en verbouwing.

Tekst en foto´s: Greta Verduin