Powered by Almere-City.nl

Huis (LA) loodst nieuw voorstel Omniworld door de raad

Almere 03 Juli 2002
Wethouder Huis (LA) heeft het nieuwe college-voorstel Omniworld afgelopen dinsdag 2 juli door de raad geloodst. Zag het er 27 juni nog naar uit dat door diverse partijen aan de integriteit van wethouder Huis werd getwijfeld, was daar nu geen sprake meer van. Huis gaf nog eens aan dat er wat ´geklungel´ was geweest over het feit of er nu wel of niet 20 juni een aandeelhouders-vergadering was geweest. (zie ook het artikel ´Stadhuis blokkeerde jaarrekening Omniworld´)
Hij deelde mee dat de jaarrekening van de N.V. Omniworld dinsdag 2 juli door de - nieuw benoemde- aandeelhouders Faber (CDA) en Bijl (PvdA) was goedgekeurd.


Lont uit kruitvat
Na de vergadering van 27 juni waren er nog plannen om wethouder Huis (LA) moties van wantrouwen aan zijn ´broek te smeren´(lichtte hij de raad verkeerd/onvolledig in?) omdat hij o.a. in besloten vergaderingen de direktie van Omniworld zwart neerzette - die notulen lekten ook nog eens uit. Die moties bleven 2 juli in de broekzak.
    
Zege voor Frits Huis
De indruk die Huis 27 juni zelf wekte dat hij niet zuiver op de graat had gehandeld en dat hij daarmee zelf de lont in het kruitvat had gestoken voor eventuele moties van wantrouwen op 2 juli, werd er door hem zelf vakkundig uitgetrokken.

Overeenstemming N.V. - gemeente; samen business-plan maken
De tijd tussen 27 juni en 2 juli is door Huis en het College gebruikt om tot overeenstemming te komen met de N.V. Enigszins overrompeld hoorde de raad aan dat er inmiddels een aandeelhoudersvergadering was geweest.
Daarbovenop deed de volgende mededeling de rest: De raad van Commissarissen van de N.V. wil samen met de gemeente optrekken om een nieuw business-plan op te stellen. Een Task-Force wordt opgezet om onderzoek te doen conform het raadsvoorstel naar de (nieuwe) opzet in Almere Poort.

Task-Force; plan together in oktober
Huis benadrukte dat het gesprek tussen de Raad van Commissarissen van de N.V. Omniworld en de gemeente Almere in goede harmonie en loyaliteit was verlopen.
De task-force bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de N.V., diverse adviseurs en een projektleider. Deze laatste wordt voorgedragen door de gemeente.
Met het collegevoorstel is een groot voetbal-stadion in Almere Poort van 13.400 toeschouwers zo goed als zeker ´van de baan´.
In het nieuwe businessplan zal de nadruk gelegd worden op basketbal en volleybal (topsporthal), de explotitatie van een expohal en een vergader- en businesscentrum
    
Ruud Pet

Verder zal de mogelijkheid onderzocht worden van een commerciŽle, alternatieve publiekstrekker die geld moet opleveren.
Groen Links nam alvast een voorschotje op de mogelijke uitkomst daarvan: "Beslist geen alternatief als een sneeuwhal of iets dergelijks", probeerde Ruud Pet (GL) nog enige sturing te geven. Uit milieu-oogpunt zou een dergelijke voorziening geen genade vinden in de ogen van GL.

Betaald voetbal?
In oktober moet dan ook de mogelijkheid onderzocht zijn voor betaald voetbal. "Hoe dan ook en waar dan ook in Almere", zoals wethouder Huis het placht uit te drukken.
Tot oktober in ieder geval mogen spelers betaald worden uit de gemeentelijke gelden, waarmee het voortbestaan van de N.V. tot zolang gegarandeerd wordt.
Amandementen van LA (tegen: Stadspartij en ChristenUnie) en een motie van de VVD (met algemene stemmen aanvaard) gingen in op het eventuele gebruik/verlies van de betaald-voetbal-licentie (KNVB) en het stoppen van de planontwikkeling van een groot stadion in Poort.
De VVD-motie was er o.a. op gericht om de amateurs- en de voetbalschool van de FC Omniworld tot oktober overeind te houden. Bovendien wil de VVD de mogelijkheid (laten) onderzoeken om betaald voetbal op het Fanny Blankers-Koen sportpark mogelijk te maken.

Bloeit er iets moois tussen VVD en LA?
Voor de fractie van Leefbaar Almere was het een ´koud kunstje´ geweest om de stekker geheel uit Omniworld te trekken. Alhoewel Mulder (LA) dat ook zo uitsprak: "Betaald voetbal zien we niks in, in welke vorm dan ook, maar we gaan er wel mee akkoord dat tot het besluit - in oktober- genomen is, we de spelers blijven betalen".
Wethouder Huis toonde zich ingenomen met de motie van de VVD, die met algemene stemmen (dus ook door de fractie van LA) werd aangenomen.
Tot slot werd een motie van GL tot het houden van een gemeentelijk enquete aanvaard. Deze enquete moet alles boven tafel brengen wat betreft Omniworld in de afgelopen 8 jaar. Er moet nog een verordening voor vastgesteld worden en een vraagstelling geformuleerd. De enquete zou wel eens een langdurige zaak kunnen worden.

De amandementen van LA en de motie van de VVD: Lees meer


Kort red.commentaar: Een Collegiale Raad

    
Joke Knop
Opvallend is de wijze waarop plaatsvervangend burgemeester van der Doef (PvdA) de vergaderingen leidt. Of het er onder - de zieke- Hans Ouwerkerk anders aan toe gegaan was is nog maar de vraag. In het duale bestel zou het de gemeenteraad moeten zijn die de toon zet en de muziek maakt.
Dit wordt echter door de gemeenteraad niet gedaan. Zij gedragen zich meer als concertbezoekers die zich geheel laten leiden door de dirigent (de burg.) en het orkest (het college).

Van der Doef presteerde het afgelopen donderdag 27 juni ook om de scherpe vraagstelling van de raad aan wethouder Huis te laten verschuiven naar dinsdag 2 juli. Dankbaar boog Mulder (LA) dat om naar een voorstel van orde. De raad zat erbij en keek ernaar.
Ongetwijfeld was de uitkomst voor het politieke functioneren van wethouder Huis geheel anders geweest als Van der Doef deze vrijheid niet had gekregen en de raad op dat punt haar eigen agenda, zoals het in het duale bestel ook hoort, had bepaald.

Joke Knop (Stadspartij) zal ongetwijfeld nog steeds ook met die vraag rondlopen. Zij had op haar vraag of het inderdaad zo was dat NUON zich als sponsor van Omniworld had teruggetrokken vanwege het onzekere politieke gekrakeel, geen antwoord gekregen van het College.
Zij vroeg er nogmaals om. Van der Doef wimpelde het af met de dooddoener dat die vragen schriftelijk beantwoord zouden worden. (lees: zeer laat, niet terzake doend en in de vergetelheid rakend).
Het college zweeg. De raad zweeg. En toch...het is wethouder Huis die het de raad iedere keer (uitdagend) voorhoudt: "U bent het hoogste orgaan....U beslist".
De raad zou beter naar deze leefbare wethouder moeten luisteren en eens goed tot zich moeten laten doordringen wat hij zegt.
Het college kent een collegiaal bestuur. Nu de raad nog collegiaal (een raadslid steunen in haar pogingen een antwoord te krijgen) en vooral...duaal. Dan krijgen figuren als benoemde burgemeesters geen kans meer om, ....onder het mom ...11 uur moet de vergadering klaar zijn.....,de -lopende- raadsagenda te bepalen.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en AC-tv