Powered by Almere-City.nl

Almere verbergt 57 Miljoen EURO

Almere 05 Juli 2002
Van de jaarrekening van de gemeente Almere 2001 klopt niets. Dat is de mening van de, bij het NIVRA geregistreerde, register-accountant drs. L.W. Verhoef. Verhoef heeft dit aan de gemeenteraad van Almere bericht (een zogenaamd raads-adres) bij schrijven van 3 juli jl. Verhoef stelt dat de vermogens-positie van de gemeente Almere niet een negatief beeld van € 2,8 Miljoen oplevert, maar maar liefst een tekort van € 63,1 Miljoen te zien zou moeten geven.
Dat is nogal niet wat. Staat de gemeente Almere er echt zo slecht voor?

Kruistocht van een klokkenluider
drs. Verhoef laat ons weten dat hij al jaren bezig is om de gemeenten en provincies te bestoken met dergelijke brieven. Volgens hem worden de raadsleden door de gemeentelijke specialisten, de wethouder financiën voorop, op het verkeerde been gezet. Onlangs nog besteedde het weekblad Vrij Nederland een groot artikel aan het gegeven dat Nederlandse gemeenten hun vermogenspositie zo slecht mogelijk proberen te presenteren. In werkelijkheid staan ze er helemaal niet zo slecht voor maar houden ´potten´ voor de ogen van raadsleden en burgers verborgen.

De verborgen winsten van Nederlandse gemeenten
Uit het onderzoek van Vrij Nederland (in samenwerking met drs. Verhoef) zou blijken dat 30 van de grootste gemeenten in Nederland in 2000 het boekjaar hebben afgesloten met een verborgen winst van 2 MILJARD EURO. Verhoef stelt in zijn schrijven aan de gemeenteraad van Almere dat Almere in dat rijtje ( maar dan over 2001) ´geschitterd´ zou hebben met een verlies van € 63,1 Miljoen in plaats van het ´schamele´ verlies van € 2,8 Miljoen.

Accountants
Navraag van ons bij Verhoef zelf leert dat hij niet geheel van eigenbelang is ontspeend in zijn kruistocht tegen ´valse´ jaarrekeningen van gemeenten. Hij heeft vooral zijn voormalige (!) werkgever, accountants-bureau DeLoitte & Touche, op het oog, die volgens Verhoef maar wat aan zou rommelen en in strijd met de boekhoudkundige regels bij gemeenten maar al te vaak een jaarrekening ten onrechte van een goedkeurende verklaring voorziet. Zo ook in Almere, waar DeLoitte & Touche de accountant van Almere is.

Burger poot uitdraaien; gemeenten veel rijker dan ze zeggen.
Verhoef: "DeLoitte & Touche is mijn werkgever geweest van 1989 tot 1994. Ik heb ze vele malen gewezen op de, in mijn ogen, misstanden bij gemeentelijke jaarrekeningen, waaraan zij toch hun goedkeuring hechten. Uiteindelijk kregen ze tabak van me en hebben ze me de straat opgeschopt. Zelf ben ik nog steeds als zelfstandig accountant op het financiële vlak werkzaam. Toch zit het handelen van gemeenten en zulke accountantsbureau´s als DeLoitte & Touche me nog steeds ontzettend dwars. Burgers, gemeenteraadsleden en andere betrokkenen wordt een rad voor ogen gedraaid. Gemeenten zijn vaak veel rijker dan ze willen laten blijken.
    
Rik Hindriks (PvdA)

Zoals je in het artikel van Vrij Nederland kunt lezen is het kunstmatig doen alsof je arm bent veel aantrekkelijker. Dan kun je de burger weer een poot uitdraaien door de onroerend-zaak-belasting weer eens te verhogen, terwijl dat dus helemaal niet nodig is"
.

PvdA-kamerlid Rik Hindriks: "Gemeenteraadsleden worden belazerd"
Het (toenmalige) 2e Kamerlid Hindriks (PvdA) stelt in Vrij Nederland dat gemeenteraadsleden ´gewoonweg belazerd worden´. Volgens Hindriks staat de democratie zelfs op het spel. "Je kunt in de gemeenteraad dus niet een goed geďnformeerde discussie voeren over de hoogte van de belastingen. Geld dat broodnodig is voor maatschappelijke investeringen blijft in de gemeentekas zitten".
Laat Diane Werkman van de Almeerse reddingsbrigade het maar niet horen, die al weken klaagt (o.a. bij wethouder Huis-LA) over de slechte staat van het zwembad in Almere Haven waardoor de reddingsbrigade leden dreigt te verliezen. De legionella zou al diverse keren in het krakkemikkige bad geconstateerd zijn.

Raadsleden moeten dom gehouden
Kennis van de echte buit die in de gemeentekas zit zou raadsleden alleen maar motiveren om zich in te zetten voor de broodnodige renovatie van het Sportfondsenbad, een fors aantal extra kinderopvang-plaatsen of een verlaging van de fikse reinigingsheffing, is de conslusie van de schrijvers van het VN-artikel
    
Rob Beuse (PvdA)


Waar is de Almeerse buit van 57 Miljoen?
Rob Beuse (PvdA): "De 57 miljoen is nog steeds in handen van de gemeente Almere. We hebben vorig jaar besloten deze reserves uit het eigen vermogen te halen om extra financiele armslag te krijgen". Rob Beuse vervolgt: "In 2001 is er een bedrag van 57 Miljoen Euro uit de structuurverbeterende reserve gehaald en die wordt over een periode van 50 jaar op de resultatenrekening, als ´afschrijving op onderwijsvoorzieningen´ opgenomen. Iets meer dan een miljoen per jaar dus".

Strafbankje voor ondernemers
Een bedrijf zou direct op de vingers getikt worden als het zou handelen zoals de gemeente Almere doet. Volgens boekhoudkundige voorschriften voor de overheid (de Comptabiliteitswet) mag Almere die 57 Miljoen verborgen houden. Daar komt in 2004 een eind aan, dankzij de duale gemeentebegroting. Dan moet een overheid/gemeente net zo boekhouden als een onderneming.
"Wat de consequenties in 2004 zullen zijn, moeten we afwachten. Tot 2004 handelen wij gewoon binnen de regels." aldus Rob Beuse.

De brief van Verhoef Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Foto´s: Diversen