Powered by Almere-City.nl

Nico van Duijn (LA): "kleine partijen zijn neuzelaars"

Almere 06 Juli 2002
Nico van Duijn, de fractievoorzitter van Leefbaar Almere is het volkomen eens met waarnemend burgemeester Van der Doef, dat kleine partijen minder spreektijd in de raad krijgen. Van Duijn wil het geneuzel van de kleine partijen kwijt. Dat zei van Duijn tijdens een opname zaterdagochtend voor een uitzending van Studio Almere-televisie.

Politiek café
    
Leny Hartong en Marco Penninkhof

In het verleden kende Studio Almere-televisie een ´politiek café´. Dat is weer van stal gehaald in samenwerking met Omroep Flevoland. De opnames vonden plaats op de stadscamping "Waterhout". Het resultaat van de opnamen is zaterdag 6 juli (vanaf 17 uur) reeds te zien tussen de reclameblokken en de tekst-krant door. De duo-presentatie van het politiek café is in handen van Leny Hartong (Studio Almere) en Marco Penninkhof (Omr.Flevoland).

Wie van de 10?
Aan tafel met (vertegenwoordigers) van 10 politieke Almeerse partijen zou wat te veel van het goede zijn geweest. Voor deze eerste uitzending viel aan Wim Faber (cda-wethouder), Henk Smeeman (fractievoorz. VVD), Ruud Pet (fractievoorz. GroenLinks) en Nico van Duijn (fractievoorz. Leefbaar Almere) de eer te beurt om het spits af te bijten.

    
Politiek aan de keukentafel

Toon gezet; Wachten tot College valt
De toon van het gesprek werd direkt al gezet door Ruud Pet (GL), die stelde dat de werkwijze van het vorige College en raad weliswaar geheel anders was dan het huidige maar dat hij de discussie nog mist in de raad. Smeeman gaf aan Penninkhof aan dat de VVD zo snel mogelijk uit de oppositie wil. Volgens hem is het best mogelijk dat het huidige College op niet al te lange termijn valt.

Leefbaar Almere: De jonge onderzoekers
In de wandelgangen valt het volgende grapje te horen: Leefbaar Almere gaat zijn naam veranderen. Oja? Ja.... Ze noemen zich nu de jonge onderzoekers.
Ook de gespreksleiders hielden Van Duijn (LA) voor dat alle onderzoeken inzake Omniworld, die Leefbaar Almere zo graag wil ook geld kosten. En waarom dat verschil in het niet willen betalen van voetballers maar wel de spelers van de Basketbal-club en Volley-bal?
    
Nico van Duijn en Henk Smeeman

Van Duijn: geen cent uitgeven aan betaald topsport
Ook hier was het weer van Duijn (LA) die een eigenzinnige toon aansloeg: "Je hebt gelijk; daar moeten we ook geen geld aan besteden." Volgens Van Duijn was het grote stadion nu van de baan. Hij was het niet met de vragenstellers eens dat de gemeenteraad had besloten dat óók dat onderzocht moest worden. Het standpunt van LA is dat er geen geld besteed mag worden aan betaalde topsport.
Smeeman (VVD) benadrukte samen met Pet (GL) dat topsport zijn uitstraling heeft naar de breedtesport (amateur).
Al die onderzoeken die LeefbaarAlmere wil vindt Smeeman onzin. Het is allemaal al eens onderzocht. De raad moet gewoon een keuze maken.
De opmerking van Van Duijn dat betaald voetbal alleen doorgaat als het niks kost, schoot Ruud Pet (GL) in het verkeerde keelgat: "Meneer Van Duijn dat is een utopie. Alles kost gemeenschapsgeld.!"

Nog een onderzoek; betaald parkeren, het podium
Op de vraag waarom er zoveel onderzoeken lopen naar het podium is het Smeeman die verzucht dat het gewoon een politieke keuze is die gemaakt moet worden. Hij had onlangs voorgesteld om het podium te verplaatsen.
Ruud Pet (GL) vond dat het podium meer gebruikt moest worden. Daar hangt dan echter wel een prijskaartje aan.
Van Duijn stelde dat hét speerpunt van zijn partij (LA) afschaffen van betaald parkeren niet gerealiseerd is vanwege het ontbreken van de macht daartoe.
GroenLinks is voorstander van het betaald parkeren onder het mom "de vervuiler betaalt". Smeeman stelt dat de keuze ook kan zijn om parkeren gratis te maken, maar dat dan het geld wel uit de (algemene) gemeentepot moet komen.
Pet (GL) is het daar niet mee eens omdat dan de niet-autobezitter ook meebetaalt aan het parkeren
    
Wim Faber

Ook Faber toont zich voorstander van betaald parkeren; eveneens met de stelling dat de vervuiler moet betalen.

Van Duijn houdt van kneuterig maar niet van geneuzel
Van Duijn (een van eerste inwoners van AlmereHaven) houdt van kneuterigheid in de samenleving, zo stelt hij in de uitzending. Waar Van Duijn echter een enorme hekel aan heeft is geneuzel. Vooral geneuzel van de kleine partijen in de raad is hem een doorn in het oog.
Onlangs beklaagden de Almere Partij en de Stadspartij zich erover dat hen ´de mond gesnoerd´ werd in raads- en commissievergaderingen.
Van Duijn : "Ik wil af van het geneuzel van de kleine partijen. Er komen steeds dezelfde dingen voorbij".
Ook hierbij vindt Van Duijn zijn coalitie-partners CDA en GL tegenover zich. Die vinden dat kleine partijen de mond niet gesnoerd mag worden en Ruud Pet (GL) vindt dat kleine(re) partijen soms best zinnige dingen naar voren brengen; soms zelfs nog beter dan de grote partijen.

Van Duijn (LA) : meer regelen in de commissies
De klomp van de gesprekspartners breekt zowat als Van Duijn stelt dat er vóór een raadsvergadering meer geregeld moet zijn in de diverse commissies, zodat veel zaken als hamerstukken in de raad afgedaan kunnen worden
    
Van Duijn: Meer hameren

Verontwaardigde reacties zijn zijn deel. Het was immers Leefbaar Almere die vond dat discussies in de raad zelf moesten plaatsvinden en niet voorgekookt moesten worden.
Vanaf 17.00 uur zaterdag 6 juli uitzending Politiek Café bij Studio Almere

Mijn mening
Ik vond het leuk deze opnamen bij te wonen. Ik ga zeker kijken wat ze van de opnames ´gebrouwen´ hebben. Mijn indruk is dat dit Politiek Café een goede basis zou kunnen worden voor een betere politieke discussie. Niet alleen tussen de politici onderling maar vooral naar de burgers toe.
Maar.... eerlijk is eerlijk.... daar moet nog wel het nodige aan veranderen! In ieder geval is voor mij duidelijk geworden dat er binnen de huidige coalitie veel ruimte zit tussen enerzijds Leefbaar Almere en anderzijds CDA en GL op diverse onderwerpen.
Wat ikzelf verheugend vond, was de plezierige ´sociale cohesie´ van de Crew van Studio Almere-TV, Omroep Flevoland en de facilitaire sponsors uit Hilversum (apparatuur, kennis en regie van o.a. Robert van der Keur)

Tekst en foto´s: Greta Verduin