Powered by Almere-City.nl

Zuidersluis wordt afgesloten voor de scheepvaart

Almere 11 Juli 2002
Na de zomer wordt de Zuidersluis in Almere afgesloten voor scheepvaartverkeer. De via de Zuidersluis bediende Vaartsluis blijft normaal bediend.

Onderhoud
De Provincie Flevoland laat weten dat de afsluiting van 23 september t/m 25 oktober 2002 gebeurt omdat er groot onderhoud aan de sluis moet worden verricht.
Het groot onderhoud betreft de sluisdeuren, de nooddeuren en de sluiskolk. Voor dit laatste moet de kolk worden drooggemalen.

Nadere Info
Het hoofd van de afd. Wegen en Verkeer, H.Slump, vraagt begrip, namens de Gedeputeerde Staten Flevoland, voor eventueel ontstane overlast.
Nadere info 0320-265595 of per e-mail.

Tekst: Rob Franken
Foto: AC-team