Powered by Almere-City.nl

Waterbeheersplan Zuiderzeeland goedgekeurd

Almere 28 Juli 2002
De provincie Flevoland heeft het waterbeheersplan 2002-2005 van Waterschap Zuiderzeeland goedgekeurd. Het waterbeheersplan beschrijft het beleid van het waterschap voor de komende vier jaar.

Meer communicatie met de burger
Kernpunten uit het waterbeheersplan zijn meer ruimte voor water, meer aandacht voor water in de ruimtelijke ordening en aandacht voor water in de stad. Ook samenwerking met andere overheden en openheid naar burgers krijgt de komende jaren volop de aandacht van het waterschap.

Het waterschap
Naast het waterbeheer en het beheer van de dijken, houdt het waterschap zich ook bezig met het zuiveren en transporteren van afvalwater. Ook deze taakt blijft ook in de komende periode een hoge prioriteit houden.

Tekst: Waterschap Zuiderzeeland