Powered by Almere-City.nl

Almere Partij neemt het op voor ´dwaze´ buggy-moeders

Almere 09 Augustus 2002
Het buggy-vervoers-probleem begint zo langzamerhand ook de politiek in Almere te beroeren. De lokale Almere Partij heeft een brief doen uitgaan naar vervoers-wethouder Heleen Visser (GroenLinks). Visser verklaarde onlangs in de krant dat zij geen stappen wilde ondernemen om vervoersmaatschappij Connexxion op andere gedachten te brengen. Connexxion stelt sinds kort verplicht dat zogenaamde buggies (kinderwagens) ingeklapt dienen te worden tijdens de busreis. Voor veel moeders stuit dit op moeilijkheden. Akties zijn in volle gang om Connexxion op andere gedachten te brengen.


Op schoot
Volgens wethouder Visser dienen kinderen inderdaad op schoot te worden genomen en de buggies ingeklapt. De niet-ingeklapte buggy´s zouden bij een noodstop, volgens haar, met kind en al door de bus gelanceerd worden. Tevens zouden de niet-ingeklapte kinderwagens het looppad in de bus blokkeren. Zij is het volledig eens met de harde opstelling van Connexxion.
In steden als Den Haag en Rotterdam is voor het probleem al lang een oplossing gevonden. Daar is in de bussen en trams een veilige ruimte gemaakt voor maximaal 2 buggies met.... inhoud.

    
Bob Fonhof
Almere-Partij wil dat wethouder gesprek aangaat met Connexxion
De fractievoorzitter van de Almere-Partij, Bob Fonhof, neemt het voor de moeders op. In een brief aan wethouder Heleen Visser (GL) schrijft hij dat mensen "naar genoegen" vervoerd willen worden. En waarom de wethouder daar geen gesprek met Connexxion over wil voeren?
"Vroeger was de klant nog koning", schrijft Fonhof de wethouder. Volgens Fonhof dient de wethouder dan maar aan deze ´dwaze´-buggy-moeders uit te leggen, dat betalende klanten geen koning zijn.
Desgevraagd laat Fonhof weten dat een oplossing zoals in Den Haag of Rotterdam ook bij Connexxion een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Kind op schoot is juist gevaarlijk
Van de stellingname van wethouder Visser dat kinderen maar op schoot moeten worden genomen snapt de Almere-Partij helemaal niets. Volgens Fonhof is het een natuurwet dat als je gelanceerd dreigt te worden je probeert iets vast te grijpen. Het gevolg is dat een kind juist dan - vanaf de moederschoot- gelanceerd of geplet wordt, met alle gevolgen van dien. De AlmerePartij wijst de wethouder erop dat juist om die reden kinderen in een auto niet op schoot vervoerd mogen worden maar in een zitje met gordel, of als ze wat ouder zijn in een eigen gordel moeten zitten.

Wethouder Visser medeverantwoordelijk voor ongelukken
De Almere Partij wil dat wethouder Visser wl in gesprek gaat met Connexxion om een oplossing voor het probleem te bewerkstelligen. Fonhof: "De wethouder maakt zich mede-verantwoordelijk voor mogelijk ernstige ongelukken, als zij zich blijft conformeren aan het standpunt van Connexxion. Kinderen op schoot in een voertuig. Het is levensgevaarlijk !", aldus de voorman van de Almere Partij.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: AC-team