Powered by Almere-City.nl

Dreiging Huis is namens het gehele college

Almere 13 Augustus 2002
De aankondiging van wethouder Huis (Leefbaar Almere) dat hij zal aftreden als hij gedwongen wordt geld in betaalde sport te steken heeft voor de nodige beroering gezorgd. Niet in de laatste plaats bij de regionale omroep Flevoland tv., die door Huis beschuldigd werd citaten uit de opname van Studio Almere voor het programma "ter Verantwoording" uit de context te hebben gehaald.

Hoog spel
Hierdoor zou het lijken, aldus Huis, dat hij ´uit zichzelf´ zijn eventuele aftreden bekend maakte. Volgens Huis is hij door Omroep Flevoland ´genaaid´. En nu juist die context legt nog meer bloot dat Huis met zijn uitspraken hoog spel speelt. In die context/nuancering nl. betrekt Huis zijn collega-wethouders en hun partijen bij zijn ´machtspel´.

Nuancering; "genaaid door Omroep Flevoland"
Huis vindt dat Marco Penninkhof (gespreksleider) onzorgvuldig is omgegaan met zijn uitspraken. Huis: "Ik gaf antwoord op een vraag van Penninkhof en dat antwoord nuanceerde ik aan het einde. Ik zei dus.... "maar....".
En in de uitzending bij Omroep Flevoland hebben ze dat weggelaten"
. Dat vindt Huis niet netjes. Huis: "Ik ben gewoon genaaid door Omroep Flevoland".

    
Frits Huis en Marco Penninkhof
Afkappen
Volgens Penninkhof is dat ´afkappen´ heel normaal. Volgens hem was het niet de bedoeling om het hele item integraal uit te zenden. Het programma was opgenomen voor een uitzending van Studio Almere in samenwerking met faciliteiten van Omroep Flevoland. Vrijwillig ben ik voor dat programma (Ter Verantwoording) de gespreksleider.
Penninkhof: "Ik ben er helemaal niet op uit om wethouder Huis te naaien. Hoe komt hij bij die gedachte? Ik heb dat ook gelezen op de website van Leefbaar Almere.
Dat wat wethouder Huis zo belangrijk vond... na dat woordje ´maar...´ was een nuancering van zijn antwoord die er voor ons op dat moment (in de uitzending van Omr.Fl.l.) niet zoveel toe deed. De kern was dat wethouder Huis een voorschot nam op een eventuele uitkomst van een debat in de gemeenteraad (in okt/nov.) Als een wethouder zoiets zegt dan is het duidelijk dat hij dreigt met aftreden.
Wij hebben bewust dat woordje ´maar´ in de uitzending laten zitten. De kijker kan daaruit opmaken namelijk dat de discussie nog verder ging. Dan weet de kijker dat. In dit geval is het ´afkappen´, maar je ziet het zoveel. Dan is iemand aan het woord en wordt het geluid ´weg gefaded´. Het beeld blijft doorlopen en een ´voice over´ neemt het over. Heel normaal in de tv-journalistiek"
, aldus Penninkhof.

Maar.... gelukkig willen de partijen die in het College samenwerken dat ook niet
Dat is wat Huis na dat woordje ´maar´ zei. Als Huis er in zijn reactie op zijn eigen website niet zo´n punt van gemaakt had, was dat wellicht in het ´gekakreel´ verloren gegaan. Wethouder Huis dreigt niet alleen met zijn eigen aftreden, maar stelt in feite het voortbestaan van het hele College aan de orde. Huis spreekt namelijk niet als vertegenwoordiger van zijn partij in het College (duale bestel), maar spreekt altijd namens het College van B&W. Dat heet, zoals dit college ook heeft afgesproken ´Collegiaal Besturen´.
    
Wethouder Huis

Stellingname van Huis politiek explosief
De gewraakte uitlatingen van wethouder Huis gaan nog een stapje verder dan het aankondigen van zijn eigen aftreden. Huis kan nog steeds niet wennen aan het idee dat hij wethouder is. Een wethouder zit in principe ongebonden aan zijn partij in een College. Dat is de kern van het duale bestel. Als hij zijn eigen aftreden bekend maakt om druk te zetten op de beraadslagingen van de gemeenteraad is dat al op het randje. Maar een wethouder die er ook nog eens de college-partijen uitdrukkelijk bij betrekt gaat te ver. In het duale bestel waarbij de gemeenteraad de positie inneemt van ´werkgever´ van de wethouders is de handelwijze van Huis uit den boze. Wethouders zijn in feite niet meer dan uitvoerders van wat de gemeenteraad besluit. Huis wil dat blijkbaar omdraaien en betrekt ongevraagd zijn collega-wethouders bij zijn ondoordachte uitspraken door ze uitdrukkelijk op één lijn te stellen met college-partijen.

Het leefbare model; opstappen of geneuzel aan de zijlijn
Door te spreken namens het College en te benadrukken dat de college-partijen er net zo over denken als Huis en zijn partij speelt Huis een machtsspel. In feite kondigt hij aan dat als de partijen PvdA, CDA en Groen Links niet kiezen voor het ´Leefbare Model´ dit ´gehele´ college zal opstappen. Of Huis er daarom zo´n drukte over maakte dat Omroep Flevoland zijn ´nuancering´ had weggelaten is gissen. Maar dat hij met die nuancering nog veel verder gaat dan op het eerste gezicht leek is wel duidelijk.
Hoe de gemeenteraad hierop zal reageren is afwachten. Een gemeenteraad echter die dit zomaar zou laten passeren laat zich de komende jaren veroordelen tot geneuzel aan de zijlijn.

Voor een Transcriptie van het gewraakte stukje uitzending (met dank aan Omroep Flevoland en Studio Almere): Lees meer

Tekst : Ruud van den Bosch en Rob Franken
Foto´s: van Tv-scherm Studio Almere