Powered by Almere-City.nl

Almeerse primeur: ´buggy-bussen´

Almere 14 Augustus 2002
De gemeente Almere zag er eerst niks in. Volgens vervoerswethouder Heleen Visser (GroenLinks) had vervoersmaatschappij Connexxion het bij het rechte eind: Buggies en kinderwagens moesten ingeklapt worden. Dat dit op veel bezwaren stuitte bij (jonge) moeders die hun handen vol hadden aan de buggies en hun kind (eren) deed Visser (GL) af met de opmerking dat regels nu eenmaal regels waren. Regels die dienden voor de veiligheid van de passagiers. Kinderen dienden volgens Visser maar op schoot genomen te worden. De Almere Partij wees wethouder Visser (GL) er in een schrijven op dat het nemen van kinderen op schoot in een voertuig levensgevaarlijk was.

    
Heleen Visser
Wethouder toch in gesprek met Connexion
De Almeerse Marit de Beir pikte het niet en ontketende een aktie. Zij zette een internet-site op om te protesteren tegen het anti-buggy-beleid van Connexxion. Intussen bestookte zij de pers. Niet zonder resultaat, want de kranten en ook de website van Almere-City besteedde aandacht aan het ´buggy-probleem´. De Almere-Partij, die bij Visser aandrong op overleg van de gemeente met Connexxion werd op zijn wenken bediend. Visser kwam terug op haar eerdere standpunt en ging namens de gemeente om de tafel met de vervoersmaatschappij.

Primeur voor Almere: Aparte Buggy-bussen
Het eerste resultaat van dat overleg is dat alléén in de lage-instap-bussen van Connexxion (en dan alleen in Almere) op het sta-balkon een stuk of wat buggies mét inhoud geplaatst mogen worden. Als deze plek vol is, moeten volgende ´buggy-passagiers´ hun wagens wél inklappen en het kind op schoot nemen of wachten op de volgende bus. Eén en ander ter beoordeling van de chauffeur. Voor de Almeerse Marit de Beir aanleiding om ons een ´juich-mailtje´ te sturen: "Hoera! Wij hebben gewonnen", schrijft ze.
Voorts is in het overleg afgesproken dat er onderzocht gaat worden of er aparte Buggy-bussen (echt waar!) ingezet kunnen worden op trajecten waarvan bekend is dat er veel moeders met buggies gebruik van maken. Een dergelijk bus zou, volgens het persbericht van de gemeente, in staat moeten zijn om grote hoeveelheden buggies per keer te vervoeren.

    
Buggy-pooling

Kostenplaatje
Volgens woordvoerder Herman Opmeer (Connexxion) zal er nog wel enige tijd overheen gaan voor het zover is. Er moet onderzoek gedaan worden op welke trajecten er veel ´buggy-aanbod´ is en op welke tijden. Dan moet er een bus speciaal voor ingericht worden die ook nog eens goedgekeurd moet worden door de Inspectie voor het Rijksverkeer. En last but not least, zullen de financiële gevolgen in beeld gebracht moeten worden. De investering in dergelijke buggy-bussen zullen gevolgen hebben voor de prijs van het vervoer op dergelijke bussen. Uiteindelijk is het de gemeente Almere die op grond van de resultaten, als opdrachtgever, een beslissing moet nemen als de gegevens op tafel liggen, aldus Opmeer.

Bedenk een pakkende naam voor de Almeerse buggy-bus
Almere-City wil graag haar discussie-pagina openzetten (zie: reageren op dit bericht) en verzoekt om inzendingen van lezers om een naam voor deze aparte buggy-bus te bedenken. Om aan te geven in welke richting u zou kunnen denken hierbij eentje van een onzer redacteuren: "De Luier-pendel".

Tekst: Ruud van den Bosch
Picture: Rob Franken