Powered by Almere-City.nl

Sociaal Raadslieden weer bereikbaar

Almere 15 Augustus 2002
Van 15 juli t/m 10 augustus hebben de mensen met uitkeringen en problemen de Sociaal Raadslieden moeten missen. Vanwege vakantiesluiting waren zij niet bereikbaar voor advies of informatie over sociale regelingen, voorzieningen en instanties. Helaas zijn de maandelijkse Thema-bijeenkomsten, waarbij iedereen zijn/haar problemen ´op tafel kon leggen´ -en hun zegje kon doen- opgeheven. (NB waarom eigenlijk: wegens geldgebrek? want aan de belangstelling lag het niet!)

Bereikbaarheid
Er zijn nu telefonische spreekuren: (036) 5340112 op iedere Maandag, dinsdag en woensdag tussen 11.30-12.30 uur
En ook nog open (inloop) spreekuur: op maandag in Haven van 13.30 tot 14.30 uur in gezondheidscentrum De Haak, Schoolstraat 32 en op donderdag in Buiten van 9.30 tot 10.30 uur in gezondheidscentrum De Molenwiek.

Individuele huursubsidie
Hun eerste onderwerp deze maand is de huursubsidieregeling voor 2002-2003.
Aan de orde komen: huurder moet zelf subsidie aanvragen; ook de gemeente kan behulpzaam zijn. De subsidieaanvraag moet snel ingediend worden (want na ontvangst door het Ministerie gaat subsidie pas in). Huurprijs en grenzen: Voor oudere 1-persoonshuishoudens is de grens 169,13 en jongeren beneden de 23 jaar krijgen geen subsidie meer bij een hogere huur dan 307,49.

Fiskale wijzigingen
Veel hangt af van inkomen en vermogen van de huishoudens; het aantal personen en de leeftijden. In het nieuwe belastingstelsel zijn een aantal fiskale aftrekposten vervallen, hoewel die niet direkt invloed zullen hebben op de bestaande huursubsidie. Inkomens van inwonende kinderen worden (deels) meegerekend. Verder is 1 juli aangewezen als ´peildatum´.
Voor alle exacte gegevens kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden, die u graag te woord zullen staan.
Evenals voor andere ´sociale´ zaken: zij zijn er voor u, de Almeerders. Het kost u niets.

Tekst: Greta Verduin