Powered by Almere-City.nl

Start van Bouwfonds-prijsvraag "Mix to the Max"

Almere 15 Augustus 2002
Vandaag werd een groot Billboard met deze tekst onthuld door de Almeerse wethouder Arie Willem Bijl. Dit betekende het startschot voor de 3e Nationale Bouwfonds-prijsvraag. Op deze lokatie in Almere-Buiten, "Tussen Spoor en Evenaar" met een groenstrook van zo´n 1,2 hectare, gelegen tussen de Oostvaardersbuurt en de Eilandenbuurt- gaat binnenkort een en ander plaatsvinden.
    
Onthulling BulletinBoard

Achtergrondinformatie
Voor enige achtergrondinformatie over de nationale Bouwfonds-prijsvraag: Lees meer
Aanwezig waren: Hans Kranenburg (Bouwfonds), Hans Emans (NPS/Cinemedia), Jan Doms (NIROV), weth. Arie Willem Bijl en Stedenbouwkundige Wim Beekhuis (gemeente Almere)

Avondvullend TV-programma
Tegelijkertijd is e.e.a. op film gezet door een van de partners van de hoofdsponsor. Tijdens deze derde prijsvraag wordt alles gevolgd, van ontwerp tot uitvoering. Want dat laatste is nieuw: het is de eerste keer dat een winnend plan ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. De gemeente Almere heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering en heeft een representatieve lokatie ter beschikking gesteld. Het gebied ligt naast de spoorlijn en de bushalte, is bereikbaar te voet, per fiets of auto. Alle reportages en ontwikkelingen worden opgenomen tbv een avondvullend televisieprogramma dat in april 2003 wordt uitgezonden door de NPS. (ook een van de partners). Tijdens deze uitzending zal de gemeenteraad van Almere bekend maken welk ontwerp het beste past binnen het ontwikkelingsplan Almere-Buiten Oost "Tussen Spoor en Evenaar". (die uitzending heeft als titel "Het Aanzien van Nederland III")

Meester-gezel-formule
Er is een nieuwe formule bedacht voor de prijsvraag namelijk de koppeling van een jonge ontwerper aan een senior-ontwerper, dus een ´meester-gezel´ formule, zoals dat vroeger in de kunst eigenlijk ook ging. Men hoopt dat een dergelijk team uitgedaagd wordt tot creatieve, innovatieve (en ook haalbare) ideeen, waarvan er één door de jury wordt voorgedragen. De niewe ruimtelijke thema´s zijn: meervoudig ruimtegebruik, funktiemenging, bereikbaarheid en verbondenheid met andere knooppunten in de stad -en daarbuiten. In de eerste ronde gaat het vooral om individuele creativiteit: uitgaand van de lokatie in Almere maar ook evtl. inzetbaar elders in Nederland. In de tweede ronde gaat het om een meervoudige opdracht. Drie ontwerpteams, door een vak-jury, olv oud.minister Loek Hermans genomineerd, moeten de uitwerking van hun ontwerp meer toespitsen op de lokatie om de kans op realisatie van het ontwerp te vergroten. Zij ontvangen hiervoor een honorarium van 7.000 euro. Het winnende ontwerp-team ontvangt de Bouwfondsprijs van 15.000 euro.

    
Stedebouwkundige Wim Beekhuis voor de camera´s

Deel van de stad door kunstenaars laten ontwerpen
Deze prestigeuze prijsvraag draagt deze keer het motto "Mix to the Max, ontwerpen aan de komplete stad". Almere is bekend om haar architektonische en stedenbouwkundige experimenten. De gemeente Almere wil vernieuwend bezig blijven. Zoals wethouder Bijl opmerkte: "chaos moet mogelijk zijn, niet alles alleen maar plannen; eigen invulling en flexibiliteit zijn belangrijk. Graag zou ik een deel van de stad laten ontwerpen door kunstenaars!"
Ook filosofeert hij nog over de stadsfilosoof die opgemerkt had ´dat Almere geen stad was om te flaneren´....

Het grote publiek en de gemeenteraad
Bijzonder aan dit projekt is dat door de avondvullende TV-uitzendingen het zg ´grote publiek´ vertrouwd wordt gemaakt met alle aspekten die van belang zijn bij het ontwerpen en realiseren van een hedendaagse stad. Men ziet hoe de architekt te werk gaat, hoe discussies verlopen in de vakwereld . En, speciaal ter gelegenheid van deze 3e Almeerse editie, de camera´s die gericht zijn op de Almeerse gemeenteraad die uiteindelijk beslist welk ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.

Aanmelden
Aanmeldingen voor Het Aanzien van Nederland III; Mix to the Max, ontwerpen aan de komplete stad: NIROV t.a.v. Merle Bosschaart, Antwoordnummer 10939, 2501 WB Den Haag.

Tekst en foto´s: Greta Verduin