Powered by Almere-City.nl

GroenLinks wil steun voor Hooiruif

Almere 19 Augustus 2002
Onlangs werd bekend dat de dierenweide De Hooiruif in Almere Stad (Stedenwijk-Harlingensingel) zijn deuren moet sluiten. Door een tekort aan vrijwilligers zou het volgens de stichting onmogelijk zijn de weide open te houden.

PvdA: Vrijwilligers
Een gesprek met wethouder Johanna Haanstra (PvdA) bracht geen soelaas. Haanstra wilde geen betaalde kracht uit gemeentelijke middelen ter beschikking stellen. Volgens de gemeente Almere dient een dergelijke voorziening juist op vrijwilligers te draaien. Onder de vele bezoekers moeten die wel te vinden zijn, aldus de gemeente.

GroenLinks: sluiting Hooiruif onaanvaardbaar
In een schrijven aan het College van B&W spreekt GroenLinks uit een sluiting onaanvaardbaar te vinden. De politieke partij wijst op het educatieve karakter voor jonge kinderen in de Stedenwijk en de omgeving. GroenLinks wil dat de gemeente tijdelijk tot professionele ondersteuning overgaat.
Op korte termijn zou dit kunnen, volgens GL, vanuit de Kemphaan of het Milieu-educatiecentrum Het Eksternest. Wellicht zouden ook de scholen Het Veer (Speciaal Voortgezet Onderwijs) en basis-school De Flevoschool betrokken kunnen worden bij het beheer en onderhoud van de dierenweide. GroenLinks verwacht op korte termijn een reactie van het College.

Tekst: Ruud van den Bosch
Picture: AC-archief