Powered by Almere-City.nl

Rioolwerkzaamheden in Almere

Almere 27 Augustus 2002
Vanaf vandaag worden op een aantal locaties in het oostelijke gedeelte van bedrijventerrein Veluwsekant herstelwerkzaamheden aan het riool uitgevoerd. Gestart wordt aan de Strubbenweg; daarna vindt het herstel in vrijwel alle straten plaats waarbij van oost naar west door het gebied wordt gewerkt.

Tot begin november
Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt het verkeer soms tijdelijk omgeleid. De omleidingroutes staan duidelijk aangegeven. De betrokken bedrijven op Veluwsekant worden tijdig geļnformeerd. De herstelwerkzaamheden, die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd, duren tot begin november.

Rioolreiniging Grienden, meenten en Achterwerf
Maandag 2 september wordt gestart met het schoonmaken van de vuilwater riolen in de wijken de Grienden, de Meenten en de Achterwerf. De werkzaamheden, die in opdracht van de gemeente door de firma SITA worden uitgevoerd, duren tot circa half oktober. Het schoonmaken kan voor enige overlast “ in de vorm van ontsnappend water en ontsnappende lucht - zorgen. Dit komt omdat de riolering onder hoge druk met water wordt schoongespoten. Om overlast te voorkomen, is het aan te raden om de deksels van toiletten en andere afvoeren tijdelijk dicht te houden als de reinigingswagens van SITA in de buurt zijn. Ook is het raadzaam om daarna alle zwanenhalzen weer vol te laten lopen met water.

Tekst: Persbericht gemeente Almere