Powered by Almere-City.nl

Checklist Duurzame Stedenbouw positief ontvangen

Almere 30 Augustus 2002
U heeft het al kunnen lezen in onze aankondiging van 21 augustus jl (zie Archief 21-8-2002 ´Duurzaam Bouwen´). "Duurzaam bouwen, kansen voor gemeenten", een werkconferentie -speciaal gericht op gemeenteraadsleden en iedereen die met duurzaam bouwen te maken heeft - georganiseerd door de Milieu Federatie Flevoland.


Grote opkomst
De opkomst op woensdag 28 augustus was bijzonder goed te noemen, ondanks een zwoele zomeravond in Natuurpark Lelystad (maar wél binnen). De voorzitter van deze avond was Bas Jan van Bochove, voormalig CDA-wethouder van Lelystad en nu lid van de Tweede Kamer. Hij krijgt al meteen van ons een groot kompliment voor de alerte en sprankelende manier van de discussies leiden. Niks "vage verhalen", nee: duidelijkheid in wat er gezegd en bedoeld wordt in milieuland!

    
van Bochove leidt de avond

Sprekers
Froukje Anne Karsten van de Milieuw federatie Flevoland (MFF) presenteerde bevindingen uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar mogelijkheden om duurzaam bouwen binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen. haar viel op dat ´duurzaam bouwen´ niet "bekt", met name niet als je praat over vrije kavels. Zij gaf de gemeenten in overweging eens te kijken naar een ´statiegeldregeling´.

    
Froukje Anne Karsten (2e van rechts)

Duurzame woningbouw
Vervolgens kregen de aanwezigen een ´Tour door Flevoland´ langs goede ´duurzame´ voorbeeldwoningen (Mieke Weterings), van woonhuizen tot Ruigoord, sorry: Ecudorp.
    
Ecudorp
Eva van der Weiden van het Wereld natuur Fonds (WNF) vertelde over de energiezuinige ´Zonnewoning´. Claudia Bouwens van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting liet een onderzoek zien, waaruit bleek dat wonen in een ´duurzame woning´ (bijna) iedereen uitstekend bevalt.

Checklist Duurzame Stedenbouw
Ook kwam de ´Duurzame Stedenbouw´ onder de loep. Vrijwilligers van de werkgroep Ruimtelijke Ordening Almere presenteerden een nieuwe "Checklist". (de ´oude´ checklist bestond uit een dik pak A3-tjes van zo´n 4 cm. hoogte; dat werkte niet efficient plus was verouderd -want de tijd vliegt in Flevoland!) Vandaar dat deze werkgroep de hele lijst ge´updated´ heeft, wat resulteerde in één A4-tje, tweezijdig bedrukt. John van Diepen van de werkgroep legde uit hoe men te werk was gegaan. De lijst is in de eerste plaats bedoeld voor gemeenteraadsleden die o.a. bestemmingsplannen moeten beoordelen: het is een hulpmiddel waar je bij ontwikkeling van bestemmingsplannen op zou moeten letten.


Checklist
Verder is deze lijst een leidraad voor iedereen die met stedelijke ontwikkeling bezig is: architekten, ambtenaren, bouwers, projektontwikkelaars enz. Bovendien is de bedoeling dat deze checklist -in een zo vroeg mogelijk stadium -wordt losgelaten op Nota´s. Voor-Ontwerp-bestemmingsplannen e.d. Juist in een pril stadium kunnen eventuele aanpassingen makkelijker ´meegenomen´ worden, zonder extra kosten. Ook versnelt dit diverse procedures omdat er dan niet -later, bij het definitieve bestemmingsplan- oponthoud ontstaat doordat er alsnog aangepast moet worden.
Tijdens deze presentatie reageerde men enthousiast en positief en noemde het een stukje ´bewustwording´ voor de bestuurders. Toch gaf men de suggestie mee om de checklist breder in te zetten, ook de bouwers zouden hier veel nut van kunnen hebben! Ook te gebruiken in het trajekt naar projektontwikkelaars. Deze suggesties zijn in dank aanvaard en worden verder uitgewerkt.

Discussie ´Succesvol Duurzaam Bouwen in Flevoland´
Deskundigen en politici uit Flevoland gingen met elkaar in debat, maximaal 3 minuten per vraagstelling. Daarna discussie met de zaal, onder dezelfde strenge regels (die soepel werden toegepast). Als ´toetje´ moesten de vier discussierende politici in één minuut samenvatten hoe nu verder.

    
Jolanda van Dijk aan het woord

Politici en hun mening
  • Jolanda van Dijk (GL, Almere): duidelijk beleid vaststellen; inrichting ruimte, vergunningen en voorlichting aan burgers belangrijk; cultuuromslag in bouwen.
  • mevr. Plasschaert (Leefbaar Dronten):bouwen in duurzaamheid is langdurig, nooit 100%; denken aan praktische bewoonbaarheid en betaalbaarheid.
  • mevr. Zantingh (CDA, Lelystad): alle partijen vroegtijdig aan tafel; raad moet kaders aangeven; vrije kavels duurzaam bouwen.
  • hr. Wagemaker (Politieke Unie, NOP): wij zijn nu bezig met visie 2030..wie zijn wij wel? wat een arrogantie, nu prettig wonen; checklist in een héél vroeg stadium inzetten!

    Samengevat:
    Een bijzonder ontspannen, spannende avond waarin konkrete zaken aan de orde kwamen. Voor herhaling vatbaar (over weer andere items natuurlijk en tzt om te kijken hoe e.e.a. verlopen is)

    Tekst en foto´s: Greta Verduin