Powered by Almere-City.nl

GroenLinks-Almere dreigt met opblazen college

Almere 03 September 2002

Rudimentaar: "GroenLinks-Almere dreigt met opblazen college oftewel....
"Ja ik ben belazerd"

(commentaar van Ruud v.d. Bosch)


Het is al eerder voorspeld. Komt aan dit college met Leefbaar Almere een voortijdig eind dan zal de lont daarvoor door GroenLinks-Almere worden aangestoken.
Die komt er nu pás achter dat Leefbaar Almere gewoon een filiaaltje van de PvdA-Almerezou zijn.
Volgens Ruud Pet (fractievz. van GroenLinks-Almere) dan.
Weinig kiezers zouden in de gaten hebben gehad, volgens GroenLinks-voorman Ruud Pet, dat het uitbrengen van een stem op Leefbaar Almere, het in het het zadel helpen van een ´links stadsbestuur´ het gevolg zou zijn.

Wat nu toch weer?
GroenLinks heeft die term (links) zelfs in haar eigennaam staan. Waarom staat GroenLinks-Almere dan niet te juichen bij het deelnemen aan het college van B&W, door dat zogenaamde linkse LeefbaarAlmere,waar nota bene GroenLinks zelf deel van uitmaakt?
"Velen weten nog niet dat Pim Fortuyn (LPF) en Leefbaar Almere twee compleet verschillende partijen zijn!", aldus Ruud Pet, de voorman van GroenLinks-Almere in een plaatselijk Dagblad.
Nog afgezien van de vraag of LeefbaarAlmere een linkse of een rechtse signatuur heeft (de´vox populi´betitelt Leefbaar Almere als rechts, zo niet uiterst rechts, gezien de uitlatingen van de aanhangers), heeft Ruud Pet een punt.

    
Ruud Pet
Het punt van Ruud Pet; Het Fortuyn-effect
Ruud Pet (de fractieleider van GroenLinks-Almere) worstelt, volgens een interview met hem, met "Het Fortuyn-effect".
En daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Als je de uitslag van de verkiezingen voor de 2e Kamer en de Gemeenteraad voor Almere met elkaar vergelijkt, dan kun je niet tot een andere conclusie komen dan dat de lokale stemmer op Leefbaar ALmere een LPF-stemmer is geweest (beiden behaalden in Almere zo´n 23%) Een lokale LPF-partij bestond niet in Almere. Toch behaalden in Almere, zowel de LPF (2e Kamer) en de partij LeefbaarAlmere (gemeenteraad) om en nabij de 23% van de stemmen. Duidelijker kan het niet.

Is PvdA-Almere blind geweest?
Volgens Ruud Pet (GL) is het de Almeerse kiezer niet duidelijk geweest dat hun 2e Kamer-stem op LPF (rechts) niét gelijk stond aan een stem op LeefbaarAlmere (volgens Pet een linkse partij). En dat is een niet onterechte gedachte van de voorman van GroenLinks-Almere.
Indirect verwijt GroenLinks de PvdA-Almere dat ook niet gezien te hebben. Met andere woorden: De PvdA-Almere is blind gevaren op een zogenaamd ´links´ LeefbaarAlmere, terwijl de achterban van LeefbaarAlmere bestaat uit rechtse, zo niet ultra-rechtse, LPF-stemmers.

Pet; ´afgelopen met dit college´
Volgens Pet dus, is Leefbaar Almere een ´linkse´ partij die in samenwerking met de lokale PvdA een uitermate links College in Almere in het zadel heeft geholpen.
En dat zint Pet niet. Wat zint hem niet? Dat Leefbaar Almere een soort filiaaltje van de de Almeerse PvdA is geworden, die eigenlijk uitwisselbaar met diezelfde Almeerse PvdA is. "Ze spelen een één-tweetje met elkaar, zoals enige weken geleden inzake Omniworld", aldus de fractieleider van GroenLinks in de gemeenteraad van Almere.
Als dat zo blijft doorgaan, aldus Pet, dan pikken we dat niet als College-partner, en dan zal het ook gelijk afgelopen zijn met dit college.

Tsjonge...die Pet toch!; raadsleden LeefbaarAlmere zijn ongeleide projectielen
Wat wil Ruud Pet (GroenLinks) nu eigenlijk? Je zou toch mogen verwachten dat een partij die ´links´ in het vaandel (GroenLinks) heeft staan reuze blij zou zijn met een partij als Leefbaar Almere. LA wordt nota bene door de GroenLinks-voorman als ´links´ betiteld en als een tweede PvdA-Almere.
Niemand die het nog snapt wat GroenLinks nu eigenlijk bedoelt en vooral...beoogt. GroenLinks-Almere brabbelt een beetje na wat aanhangers van LeefbaarAlmere zelf op de website van LeefbaarALmere niet nalaten te benadrukken: LeefbaarAlmere is een linkse partij. Maar is dat zo?

    
Ruud Pet in zijn "Dance macabre"

Neen. Een eenvoudige vergelijking tussen het percentage stemmers op LeefbaarAlmere (gemeenteraad) en de Lijst Pim Fortuyn (LPF-Tweede Kamer) leert dat het aantal Almeerse stemmers op Leefbaar Almere voor de gemeenteraad en de LPF (2e Kamer) vrijwel gelijk ligt. De LPF had geen lokale kieslijst voor de gemeenteraad. De lokale partij LeefbaarAlmere is dus in feite (voor de kiezer) gelijk aan de LPF. Hoe hard LA ook roept dat zij een eigen identiteit hebben en met de LPF niets te maken hebben, voor de kiezer is LA=LPF.

LeefbaarAlmere=LPF=PvdA-Almere=rechts Almere?
Voor Ruud Pet is dat ook wel duidelijk. Maar dat durft hij niet hardop te roepen, bang als hij is dat hij de PvdA-Almere het verwijt zou maken dat zij met een rechtse, zo niet ultra-rechtse partij, als Leefbaar Almere in zee zijn gegaan. Neen, Ruud Pet probeert zijn linkse PvdA-broeder van weleer er subtiel op te wijzen dat zij hun ziel en zaligheid hebben verkocht aan ´de ongeleide projectielen van LeefbaarAlmere-raadsleden´, zoals hij de raadsleden van LeefbaarAlmere in een interview met het DvA betitelt.

Goede keuze; strategisch
Mocht de PvdA-Almere dat niet inzien, zo is de strekking van Pets´ verhaal, dan zal GroenLinks de stekker uit dit College van B&W trekken.
Dat is een goede strategische keuze van GroenLinks-Almere. In dat geval immers zal de PvdA-Almere aan haar achterban duidelijk moeten maken waarom een keuze van de PvdA-Almere voor een partij als LeefbaarAlmere een goede ´linkse´ keuze is geweest
    
Harry Wijnschenk en Pim Fortuyn

En dat is een vrijwel onmogelijke opgave. Want een LPF (Harry Wijnschenk)die landelijk al lonkt naar Leefbare-lokale partijen (zoals LeefbaarAlmere) is zo gek nog niet.
LeefbaarAlmere bestaat alleen bij de gratie van de LPF-stemmers. Als LeefbaarAlmere geassocieerd zou zijn geworden, bij de oppervlakkige kiezer, met Leefbaar Nederland (Fred Teeven), dan zou Leefbaar Almere nog geen zetel behaald hebben.

Fortuyn-effect; even afrekenen
GroenLinks worstel dus terecht met het ´Fortuyn-effect´ zoals zij het in de krant (DvA 2sept.2002) kenbaar maakt.
Mocht de PvdA-Almere dit duidelijke signaal van hun coalitie-partner GroenLinks niet serieus nemen en zich ´Fortuynlijk´ zand in de ogen laten strooien door LeefbaarAlmere, dan is het hoogstwaarschijnlijk afgelopen met deze Almeerse coalitie.
De stellige verwachting is dat dit zijn beslag zal krijgen in het najaar van 2002. Niet geheel toevallig gelijkvallend met de slopershamer die LA dan zal trachten te hanteren t.a.v. het project Omniworld, waar Leefbaar Almere in eendrachtige samenwerking met de PvdA-Almere al grote schade heeft aangericht.

PvdA-Almere mag het uitleggen;
In dat geval mag de PvdA-Almere het ´linkse´ gedachtengoed met een ´rechts´ Leefbaar Almere verder aanzijn sociaal-democratischeachterban verkopen.
Al of niet met een Almere-Partij als vervanging voor GroenLinks-Almere (De AlmerePartij, Bob Fonhof voorop, wil maar wat wat graag) als schaamlapje voor het ´linkse´ bloeden.

De rekening
De rekening komt altijd; in het uiterste geval in 2006.
"Ober! Deze kiezer wil graag even afrekenen".
"Ja ik ben belazerd!"
(vrij naar Wim Sonneveld)

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s en Cartoon: Greta Verduin