Powered by Almere-City.nl

Positie Leefbaar Almere onduidelijk

Almere 05 September 2002
De vraag of Leefbaar Almere samen moest gaan met Leefbaar Flevoland had gisteren op de woensdag 4 september gehouden ledenvergadering van Leefbaar Almere o.a. centraal moeten staan. Het kwam er niet van. En ook de wellicht aan de orde gekomen vraag of LA verder moest onder de vlag van LEEFBAAR NEDERLAND kon niet aan de leden voorgelegd worden. Die mogelijkheid (Leefbaar Nederland) had de nieuw beoogde voorzitter van Leefbaar Almere wellicht ook graag willen toelichten, maar de beoogd voorzitter verscheen niet ten tonele.

Privé-omstandigheden
"Wegens ´privé-omstandigheden´ kon de heer Rob Dam de voorzittershamer van Frits Huis niet overnemen", zo maakte het oude bestuur bekend. Het was zelfs niet mogelijk om te zeggen of de heer Dam volgende maand op 1 oktober zijn beoogde voorzitterstaken van Leefbaar Almere op zich zou nemen. En dus werd er een interim-bestuurtje benoemd dat het nog tot volgende maand zal moeten rooien.

Wie is Rob Dam?
Weinig Almeerders en daaronder ook vele stemmers op Leefbaar Almere hebben waarschijnlijk nog nooit van de man gehoord. Een paar dagen geleden liet hij voor het eerst op de website van LA van zich horen. Hij schreef daar: "Binnen het nieuwe beoogde bestuur leven vergevorderde plannen om serieus een gooi te doen naar een vertegenwoordiging bij de provincie. Nadere uitwerking kan slechts dan als de leden daar ook in gekend zijn. Wij zullen dit punt uitvoerig toelichten tijdens de Algemene Leden Vergadering. Ik roep dan ook alle leden op om daar aanwezig te zijn en mee te doen aan de gedachte vorming omtrent dit onderwerp".

    
Mustapha en Arvid Gundersen
Wordt Leefbaar Almere onderafdeling van Leefbaar Nederland?
Arvid Gundersen lid van Leefbaar Almere, én...... initiatiefnemer van Leefbaar Flevoland voelt niets voor het ideetje van Rob Dam om Leefbaar Almere aan te sluiten bij Leefbaar Nederland. Gundersen: "Of het ermee te maken heeft dat Rob Dam vanavond niet als opvolger van Frits Huis als partij-voorzitter benoemd kon worden (die ´privé-redenen) weet ik niet. Ik weet wel dat die Rob Dam nog veel verder wil gaan met Leefbaar Almere dan waar menig Leefbaar-lid nog niet eens aan gedacht heeft. Niet alleen wil hij Leefbaar Almere ´vastbinden´ aan Leefbaar Flevoland, maar het is bekend binnen Leefbaar Almere dat die Rob Dam ook contact heeft gezocht met de fractieleider, Fred Teeven, van LEEFBAAR NEDERLAND om Leefbaar Almere een onderafdeling van Leefbaar Nederland te maken".

Leefbaar Almere glijdt af naar niveau Almere Partij
Gundersen benadrukt dat Leefbaar Flevoland zijn initiatief is en ook door hem bij de notaris is opgericht. Wat Gundersen betreft blijft Leefbaar Flevoland verre van Leefbaar Almere en helemaal verre van Leefbaar Nederland. Leden van Leefbaar Almere kunnen wel lid worden van Leefbaar Flevoland; dat weer wel. "Die Rob Dam had bij de Kamer van Koophandel geďnformeerd of hij Leefbaar Flevoland kon oprichten met een paar kompanen van hem. En dat moet voorzitter van Leefbaar Almere worden!!!!!! Toen moest hij er achter komen dat ik die naam al had laten inschrijven. Het lijkt mij wel raadzaam, vooral voor de fractie- en bestuursleden van Leefbaar Almere, dat ze eens een cursus politiek bedrijven gaan volgen. Anders dreigt Leefbaar Almere af te glijden naar het niveau van de Almere Partij", aldus Arvid Gundersen, die nog steeds - ook binnen Leefbaar Almere- zijn karakteristieke geluid laat horen.

    
Magere opkomst

Leden- en sympathisantenopkomst is mager
De zeer matig bezochte ledenvergadering van Leefbaar Almere stond in het teken van diverse huishoudelijke zaken en het ´verantwoording´ afleggen van de wethouder (Lankreijer afwezig) en de fractie. Als van het handjevol aanwezigen de partij´bobo´s´ werden afgetrokken en niet te vergeten de familieleden van de aanwezige bestuurders (geheel links op de foto bijvoorbeeld Peter Huis; de zoon van, terwijl ook zijn dochter acte de precense gaf) bleven welgeteld 9 leden/belangstellenden over. Wethouder Huis legde in zijn functie van wethouder (op dat moment was hij ook nog bestuurs-voorzitter) uit dat de media niet op de hand waren van Leefbaar Almere. "Bakken met stront" werd er door de pers over Leefbaar Almere uitgestort. "En ze hebben zeer lange teentjes die journalisten", aldus Huis; "Ik kan het weten want ik ben zelf 25 jaar journalist voor de Telegraaf geweest. Als je wat terugschrijft over ze dan zijn ze op hun pikkie getrapt", doet Huis verder aan de leden kond, waarmee hij gelijk aangeeft dat hij zichzelf en zijn vroegere beroep meent te kennen.

Is het Henk Smeeman of Smenk Heeman?
Ook Ruud Pet de fractievoorzitter van GroenLinks, die fractieleden van LA ongeleide projectielen had genoemd en in de krant had geventileerd dat LA bij de gratie van het Fortuyn-effekt (LPF) zo´n grote lokale partij was geworden, moest het ontgelden. Evenals Henk Smeeman (fractievoorzitter VVD) die Huis betitelde als een dokter Jekyll and Mr Hyde. De ene keer zou Henk Smeeman wat roepen als Henk Smeeman, en de andere keren als Smenk Heeman, net zo het die Smenk uitkomt, aldus Huis, die zich doodergerde aan het gezanik van de VVD dat ze nog geen antwoord op hun briefjes hadden gekregen en het populisme waarmee Smenk Heeman/Henk Smeeman stellig beweerde dat het huidige college te veel OZB-belasting had geďnd.

    
Interim bestuur

Interim-bestuur in afwachting van Rob Dam en van......
Zoals in het begin gesteld wordt er getwijfeld over de werkelijke reden van de afwezigheid van de beoogde voorzitter, Rob Dam voor Leefbaar Almere. Het zal niet voor niks zijn dat de LA-interimvoorzitter Wim Husman (midden) het onderwerp dat wel degelijk op de agenda stond (LA-Leefbaar Flevoland) op deze manier kon doorschuiven naar 1 oktober. Verder bestaat dit voorlopig/tijdelijke bestuur uit Marcel Bakker (links) en Wim Kant (rechts op de foto). Op de eerstvolgende ledenvergadering zal of het interim-bestuur ´interim´ blijven (als Rob Dam ´spoorloos´ blijft) tot er een definitieve voorzitter gevonden is of als definitief bestuur verder gaan met al of niet Rob Dam als voorzitter.

1 oktober betere opkomst?
Als Arvid Gundersen werkelijk gelijk heeft dat Rob Dam contacten heeft gehad met de fractievoorzitter van Leefbaar Nederland, Fred Teeven, en dat Dam plannen heeft om Leefbaar Almere onder te brengen bij Leefbaar Nederland, dan....... zou de vergadering van Leefbaar Almere op 1 oktober wel eens een aantal leden meer kunnen trekken dan nu het geval was. Want de opkomst van de veelbesproken achterban van LA was nu nog net op twee handen te tellen.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin