Powered by Almere-City.nl

Rol Almeerse "bouw"-ambtenaren dubieus

Almere 05 September 2002
Vandaag was het dan zover bij de bouwfraude enquetecommissie. De gemeente Almere die tot nu toe buiten schot gebleven was, werd genoemd als mogelijke plaats waar het handelen van ambtenaren, bij aanbestedingen van bouwwerken, vraagtekens oproept.

    
J. Joling
Accountants
Almere kwam ter sprake tijdens het verhoor van de heer J. Joling. De heer Joling heeft, inzake de bouwfraude, namens accountantsbureau Deloitte & Touche, op verzoek van de gemeente Almere forensisch onderzoek gedaan naar aanbestedingen van bouwwerken in de gemeente.
Voor dit onderzoek heeft hij een dertigtal projekten van bouwbedrijf Koop Tjuchem bekeken. Hij kwam tot de conclusie dat de prijs die de gemeente raamde voor bouwwerken altijd een stuk hoger lag dan de prijs waarvoor de aannemer het werk aannam. Naar zijn zeggen, gebruikt de gemeente een bouwcalculatie programma, waarbij het laatste stuk van de calculatie met de hand werd gedaan. De Algemene kosten, winst en risico werden op het laatste blad met de hand toegevoegd.

Verdacht
Op zich toont dit niet aan dat er sprake is van bouwfraude. Het kan zijn dat de gemeente Almere een ander calculatieprogramma nodig heeft of zuiniger moet calculeren. Dit laatste kan natuurlijk nooit kwaad, zelfs niet bij ICT. De uitlating die een verdacht licht wierp op de Almeerse ambtenaren betrof een pikant detail. De heer Joling meldde dat hij een werk was tegengekomen, waarbij de raming van de gemeente, de offerte van de aannemer en de aanbesteding door de gemeente, alle drie dezelfde datum droegen. Almere bouwt snel, maar dat hele proces op één dag roept vragen op. Helaas stelde de commissie die niet.

Reactie van de gemeente Almere Lees meer

Tekst: Rob Franken
Foto: Screen NOB