Powered by Almere-City.nl

Woelige ´Leef´baren gaan té hoog

Almere 06 September 2002
"Wat doen jullie hier dan op dit forum? Ik ga er nu toch hard aan denken om alleen de leden van de vereniging schrijfrechten te geven op dit forum. Blijkbaar zijn jullie de stuurlui aan wal. Alleen maar kankeren. Makkelijk hoor. Waarom zijn jullie wel op het forum en niet bij de vergaderingen?" Dat schrijft de webmaster Marien Vlug op het forum van zijn partij. Vlug, tevens raadslid voor LA ziet het blijkbaar niet meer zitten met "alle bakken stront", die bezoekers van de site (leden en niet-leden) over het funktioneren van de partij uitstorten.

    
Marien Vlug dreigt met sluiting
Achterban Leefbaar Almere
Volgens Leefbaar-raadslid Sander Bossink, zou iedereen zelf kunnen constateren waaruit de achterban van Leefbaar Almere bestond. Dit naar aanleiding van de opmerkingen van Ruud Pet (GroenLinks) in de pers dat de achterban van Leebaar Almere bestond uit LPF-stemmers. Pet noemde dit het ´Fortuyn-effect´.
Dan moesten ´ze´ naar de ledenvergadering van de partij komen op 5 september.
Wij, Almere-City, hebben op deze pagina verslag gedaan van de ledenvergadering van de grootste partij in Almere. Het hield allemaal niet over. Een zeer matige opkomst zou kunnen doen vermoeden dat Leefbaar Almere helemaal niet ´leeft´ in Almere. Behalve op de eigen website van de partij dan. Daar tieren de n´roosjes en het ongenoegen over het optreden van LeefbaarAlmere welig. Ze zeggen wat ze denken (dat komt bekend voor) maar webmaster Marien Vlug van LA,denkt daar heel anders over. Die ziet liever dat ze hun mond houden, desnoods door de sleutel rechtsom te draaien.

Forumperikelen; LA-LeefbaarFlevoland-LeefbaarNederland-geloofwaardigheid-parkeren
De schrijvers op het forum van LA beginnen er steeds meer genoeg van te krijgen. De manier van antwoorden door raadsleden vindt men onder de maat en niet to the point. Dit was trouwens gisteren op de ledenvergadering één van de weinige kritiekpunten die een bezoeker naar voren bracht. Naar aanleiding van de uitlatingen na afloop van de voorman van Leefbaar Flevoland (zie artikel elders deze pagina) over de afwezigheid van de te benoemen nieuwe bestuursvoorzitter van LA (de heer R. Dam) is een fikse kritische discussie losgebarsten op het LeefbaarAlmere-forum. Door enkele raadsleden wordt niet ontkend dat er wel degelijk bewegingen gaande waren om samen te werken, zo niet op te gaan in een LeefbaarFlevoland-beweging. Dat stond zelfs op de agenda van LA.
Nu, door een insider,bloot is gelegd dat Leefbaar ALmere zelfs op bestuursniveau contacten had gelegd met Leefbaar Nederland is de beer los op het forum.

Nico van Duijn
De afwezigheid naar buiten toe van Leefbaar-wethouder Jan Lankreijer deed al eerder ongenoegen naar boven komen. Wethouder Huis wordt verweten dat hij niet meer reageert op het forum. En nu moet ook het optreden van Nico van Duijn (fractievoorzitter van Leefbaar Almere) voor OmroepFlevoland-televisie van 5 septemberhet ontgelden. Betaald parkeren - één van de verkiezings-speerpunten van LA- wordt niet afgeschaft in het centrum van Almere-Stad. Van Duijn geeft daarover een reactie op de televisie.

    
Frits Huis en Nico van Duyn

slappe uitlatingen van Van Duijn
Ene Kees v.d. Steen schrijft daarover: "Gelukkig ben ik geen lid van LA en kan ik hier dus vrijuit spreken. Maar de slappe uitlatingen die Nico van Duijn vandaag doet bij TV Flevoland doen bij mij toch wel de deur dicht. Ik herhaal het nog maar even hij zegt o.a.: Ja wij willen in het stadsbestuur en dan moet je compromissen sluiten en wij als LA hebben maar 9 van de 39 raadszetels. Had lekker als LA in de opositie gegaan, ook om te leren hoe het is om je als nieuwe partij in de samenleving te nestelen. Nu moet je op alle terrijnen in het zand bijten. En dan dat geflirt met Leefbaar Nederland en de LPF walgelijk. Je treed toch niet naar buiten (lees Provincie & Rijk) als Leefbaar Almere maar als coalitie, dus in de huidige vorm, LA/ PvdA/ CDA & GL. En dan ook nog de beoogde nieuwe voorzitter die het opeens laat afweten. Nee het is momenteel kommer en kwel. Helaas", aldus V.d. Steen als kritikaster van Leefbaar Almere.

    
Marien Vlug en Frits Huis
De vergaderingen; waarom zijn jullie daar niet?
Vraagt raadslid Marien Vlug zich af in zijn dreigement de website voor niet-leden van LA ´op slot te doen´.
Dat is een beetje typische opmerking van Marien Vlug (LA). Hij was er zelf de hele avond ook niet. Evenmin als raadslid Bossink, die pas tegen het einde zijn neus kwam laten zien. Wethouder Lankreijer, die namens LA op de centjes past, was er ook niet. En natuurlijk was de nieuwe beoogd voorzitter Rob Dam er ook niet (zie artikel elders deze pagina). De afwezigheid van R. Dam kreeg een extra dimensie toen een leefbaar lid, na afloop de zaak uit de doeken deed: Die Rob Dam had Leefbaar Flevoland willen oprichten en.... hij had contacten gelegd met LEEFBAAR NEDERLAND.

Vragen zonder antwoorden
Vragen daarover worden door de Leefbare bobo´s op hun website niet beantwoord. Sterker nog; zij dreigen nu de website op slot te doen voor niet-leefbaren. Dat kan natuurlijk. Netjes is het niet. Nu nog wachten op de aankondiging dat de Ledenvergaderingen van Leefbaar ALmere voortaan besloten zijn. Dan kunnen diverse raadsleden en wethouders rustig absent zijn, al of niet om privé-redenen. Niemand die het dan in de gaten heeft, behalve die ´anderhalve man en een paardenkop´ die nu de vergaderingen (als lid?) bezoekt. En die lastige journalisten waar wethouder Huis, als ex-journalist, alles van af weet, blijven natuurlijk ook buiten de deur. Wie zei ook weer dat LeefbaarAlmere een linkse club was? Sectarisch links dan wel met besloten bijeenkomsten en besloten vergaderingen.
Mao is niet dood, hij leeft.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s en Cartoon: Greta Verduin
imagebewerking: Rob Franken