Powered by Almere-City.nl

Sportvelden sluiting gaat 3 weken duren

Almere 10 September 2002
Afgelopen vrijdag besloot de gemeente Almere om al haar voetbalvelden preventief buiten gebruik te stellen. Deze ingrijpende maatregel werd genomen omdat grasmatten op diverse plekken makkelijk loslieten, waardoor de kans op blessures fors werd vergroot.

Klimaat speelt sport parten
Gisterochtend zijn er grasmonsters genomen die op dit moment worden onderzocht. De definitieve uitslag van dit onderzoek wordt uiterlijk vrijdag verwacht. Een voorlopige analyse wijst uit dat hoogstwaarschijnlijk geen sprake is van een schimmel of een virus, maar dat klimatologische omstandigheden een rol spelen. Inspectie van de voetbalvelden heeft vandaag geleid tot de beslissing om alle velden gedurende drie weken buiten gebruik te stellen. Dit om onherstelbare schade te voorkomen. De periode van rust wordt benut voor intensieve behandeling waardoor de velden de rest van het seizoen weer bespeelbaar zullen zijn.

Oppervlakkige worteling
De extreem hoge luchtvochtigheid is op zichzelf ideaal voor de groei van gras. Een nadeel is dat de wortels van de grasmat dermate makkelijk aan hun voedsel komen, dat diepe worteling in de grond overbodig wordt. Hierdoor komt de mat los te liggen. Reeds morgen wordt begonnen met een intensief behandelings-programma dat onder meer zal bestaan uit “vertidraineren” (prikken in de grond om lucht te geven waardoor de wortels dieper kunnen groeien).

Aantal velden
In totaal heeft Almere 35 voetbalvelden waarop 5 Almeerse verenigingen spelen.
De voorzitters van deze verenigingen zijn allen op de hoogte gesteld van de maatregel. Als gebaar naar de gedupeerde clubs stelt de gemeente € 1000 per vereniging beschikbaar om de komende drie weken iets leuks te organiseren, met name voor de jeugd.
De Almeerse voetbalverenigingen overleggen momenteel met de KNVB over een noodprogramma om de komende drie weken toch aan de competitie te kunnen deelnemen.

Tekst: Gemeente Almere
Cartoon: Greta Verduin
Imaging: Rob Franken