Powered by Almere-City.nl

SOS-Almere opgeheven

Almere 13 September 2002
De belangengroep van Almeerse ouders, die ijverden voor de komst van een aparte ZML-school (zeer moeilijk lerende kinderen) is opgheven. Het Haagse onderwijsbeleid, waarbij steeds meer gestreefd werd om kinderen met een handicap te integreren op gewone basisscholen vond de groep ouders geen recht doen aan de specifieke problemen van hun kinderen.
De groep SOS heeft ook meermalen geageerd tegen het vervoer van hun kinderen naar scholen buiten Almere.


integratie
Volgens SOS is geen aparte ZML-school in Almere mogelijk gebleken door gewijzigde Haagse regels. De Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs-Almere, in samenwerking met de Stichting "Gewoon Anders" heeft inmiddels de formele procedure gestart om te komen tot de bouw van een zogenaamde ´cluster3-school´. In een dergelijke school integreren kinderen zml-leerlingen, langdurig zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap.

Hulde aan Henk Smeeman
Alhoewel het resultaat (de zogenaamde cluster3-school) niet geheel het ideaal was voor SOS-Almere, geven zij credits aan de vorige wethouder Henk Smeeman (VVD): "Jarenlang is het de politiek in Almere niet gelukt op dit gebied iets te bereiken. Uiteindelijk was het wethouder Smeeman die de aanzet gaf tot dit resultaat".

Eenzijdige communicatie
SOS heeft besloten zich terug te trekken uit de groep die de procedure rondom de cluster3-school begeleidt. De Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs heeft opdracht gegeven om de cluster3-school onder te brengen bij "Gewoon Anders".
Volgens SOS is er van zinvolle communicatie met ´Gewoon Anders´ geen sprake.
De SOS-groep is er wel trots op dat zij als ´breekijzer´ heeft gefungeerd om de bouw van deze cluster3-school mogelijk te maken, waarbij zij vooral bij voormalig onderwijs-wethouder Henk Smeeman (VVD) een luisterend oor vonden.

Website opgeheven
De website (http://www.sosalmere ) is inmiddels ook opgeheven. Wie een off-line-exemplaar van de site wil krijgen (inclusief het hele archief) kan zich wenden tot: h.struik@chello.nl
De website van "Gewoon Anders" vindt u hier http://www.gewoonanders.nl/html/welkom.htm

Tekst: Ruud van den Bosch