Powered by Almere-City.nl

GroenLinks: "LeefbaarAlmere wil wet van de jungle"

Almere 17 September 2002
De laatste tijd is er grote commotie ontstaan in politiek Almere over een notitie van de fractievoorzitter van Leefbaar Almere, Nico van Duijn. Een groot aantal maatschappelijk organisaties had plannen in het kader van "Kleurrijk Almere". Dit initiatief stuitte bij het bekend worden daarvan direct op grote bezwaren van de zijde van Leefbaar Almere.

Kleurrijk Almere
Bij monde van fractielid Jeroen Mulder werd toen gesteld dat deze organisaties een ´staat in de staat´ vormden en derhalve afgestopt dienden te worden. Politiek beleid wordt gemaakt door politici en niet door welzijnsstichtingen en woningbouwverenigingen, aldus Mulder toen. Vlak voor de bijeenkomst in het stadhuis (10 sept. jl.) van "Kleurrijk Almere" liet de fractievoorzitter van LA een notitie het licht zien voor deze bijeenkomst. Een onderdeel daarvan heeft voor grote beroering gezorgd.

    
Nico Van Duijn
De morele economie volgens Leefbaar Almere; van over de brug
In zijn notitie stelt Van Duijn het volgende: "Er is ook het thema rechtvaardigheid; als er gekozen moet worden. De uitwerking daarvan ligt in het verlengde. Wij vinden dat iemand die lang op een schaarse voorziening heeft gewacht, zijn leven lang premies en belastingen heeft betaald meer recht heeft op die schaarse voorziening. Iemand die zonder opleidingsinspanning, zonder taalbeheersing en zonder premieverleden binnen komt vliegen van over de brug heeft minder recht. Dit is dus geen vreemdelingenangst. Dit is een morele afweging van rechten en plichten, feitelijk een soort morele economie."

De grondwet
Klip en klaar staat daar dat Leefbaar Almere van mening is dat ´vreemdelingen die zijn komen vliegen van over de brug´, minder recht zouden hebben op voorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting e.d.) dan degene die al zijn levenlang belasting en premies in Nederland heeft betaald. Omdat Van Duijn dit uitgangspunt alleen wil laten gelden voor vreemdelingen is dit standpunt in strijd met artikel 1 van de grondwet.
Op de site van Leefbaar Almere was deze notitie al weer van de hoofdpagina verdwenen. Toen de discussie erover losbrak heeft Leefbaar Almere de uitlatingen van Van Duijn weer een prominente plaats gegeven op de Leefbaar-site.

    
Aziz Adachour
GroenLinks-Almere: "Leefbaar wil terug naar wet van het oerwoud"
Nadat op de discussie-site van de PvdA-almere over het onderwerp stevig gediscussieerd werd, is ook GroenLinks wakker geworden. Zo mochten wij van Aziz Adachour (GroenLinks raadslid) een ingezonden mededeling ontvangen:
"Als je deze regel hanteert, die eigenlijk strijdig is met artikel 1 van onze grondwet, dan ga je heel veel groepen van alle voorzieningen uitsluiten. De discussie over artikel 1 van de grondwet kennen we. De leefbaren willen de verzorgingsstaat afschaffen en teruggaan naar het primitieve leven, waarin de regels van het oerwoud gelden. De sterke krijgt alles en de zwakkere moet aan de rand van de samenleving leven. Leefbaar Almere wil een samenleven zonder solidariteit. Deze partij poogt een samenleving te realiseren, waar de kwaliteit zoek is", aldus de fractie van GroenLinks (Adachour).

De complete notitie van LeefbaarAlmere en de reactie van Adachour: Lees meer

Een discussie over het onderwerp vind plaats bij een andere coalitiegenoot van LeefbaarAlmere, de Pvda.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team