Powered by Almere-City.nl

Hoe lek is het stadhuis van Almere?

Almere 23 September 2002

Rudimentaar: "Hoe lek is het stadhuis van Almere?"
(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

De brief van Eurowoningen is door raadslid voor Leefbaar Almere, Marien Vlug, op de website van zijn partij geplaatst. Het onderwerp ‘Eurowoningen’ werd besproken in de uitzending van Studio Almere.
De opnamen voor de uitzending waren woensdag 18 sept. 2002.
Op vrijdag 20 sept. 2002 plaatsten wij een bericht op de site met de onderwerpen die in de uitzending van (!!!) zaterdag 21 sept. 2002 te zien zouden zijn. (o.a. dat Eurowoningen voorstellen gedaan zou hebben aan de gemeente Almere om onder de regels voor Europese aanbesteding uit te komen in het project Noorderplassen West).

Op diezelfde vrijdag 20 september 2002 plaatste raadslid Marien Vlug (leefbaar almere) de brief op de site van zijn partij. Ach het is leuk te weten dat de fractie van Leefbaar Almere onze berichten zo goed volgt.

Wethouder Lankreijer (Leefbaar Almere) bevestigde in de uitzending van zaterdag 21 september dat hij de brief kende. Hij wou er echter geen woord over kwijt. De zaak lag in handen van de fractievoorzitter van Leefbaar Almere, Nico van Duijn.
    
Marien Vlug


Volgens Lankreijer zou de kwestie door Van Duijn, langs “de normale weg” verder worden behandeld. De fractie van Leefbaar Almere (i.c. Raadslid Vlug) ziet blijkbaar het publiceren van de bewuste brief met de voorstellen aan de gemeente Almere als een ‘normale weg’.

Dat is kwalijk, zo niet gevaarlijk.
Ten eerste wordt hiermee de eigen wethouder een oor aangenaaid en ten tweede wordt andermaal op deze website de suggestie gewekt dát de gemeente Almere (lees ‘het vorige college’) gemene zaak gemaakt zou hebben met Eurowoningen en Delta Lloyd.

Daar is vooralsnog niets van gebleken. In de uitzending stelde wethouder Smeeman dat er van dgl. contracten geen sprake is. Hij daagde fractievoorzitter Nico van Duijn (leefbaar almere) dan ook uit om de zaak hard te maken.

“Ik ben buitengewoon benieuwd”, zei Smeeman (VVD) en ex-wethouder in het ‘vorige college’ in de uitzending.

Het is de ultieme uitdaging aan de Leefbaren in Almere om nu eindelijk eens te bewijzen dat hun website niet vol staat met “kwalijke onzin, die de grenzen te buiten gaan”, zoals fractievoorzitter Rob Beuse in de uitzending van Studio Almere, opmerkte over het kwaliteitsgehalte dat diverse raadsleden regelmatig op die website van Leefbaar Almere ten toon spreiden. Zoals Nico Van Duijn zelf regelmatig zijn notities eindigt zou ik met hem zeggen : “En nu aan het werk”.

Anderen binnen het stadhuis (het College niet in de laatste plaats) zouden ook eens aan het werk moeten gaan. Want... Hoe komt deze brief in handen van de fractie van Leefbaar Almere terecht? Er zijn een paar mogelijkheden.
Het kan zijn dat een ´leefbare´ ambtenaar de brief heeft doorgespeeld aan Leefbaar Almere. Ik durf er niet aan te denken, maar het zou ook kunnen dat vanuit de ´boezem´ van het College gelekt is. Er wordt in Almere veel onderzocht. Vooral op voorspraak van Leefbaar Almere zelf. Niet voor niets heet deze partij in de volksmond : "De jonge onderzoekers".
Het zou geen kwaad kunnen, in dit specifieke geval (waar komt die brief van Eurowoningen,die ook aan het college gericht was, vandaan?) om Leefbaar-raadslid Marien Vlug die over de brief beschikte eens aan een onderzoek te onderwerpen.


Tekst: Ruud van den Bosch