Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere zet eigen wethouder ´te kakken´

Almere 23 September 2002
Wethouder Jan Lankreijer van Leefbaar Almere zal zich niet al te happy hebben gevoeld toen zaterdag 21 september jl. de uitzending van Studio Almere de lucht in ging. Daarin zei hij dat Nico van Duijn, fractievoorzitter van LA, een brief van Eurowoningen via "de normale kanalen" zou afhandelen. Toen wij afgelopen vrijdag 20 september er melding van maakten dat de brief van Eurowoningen onderdeel was van het reeds opgenomen programma (opnamen op woensdag 18 sept), was dat voor Leefbaar Almere aanleiding om de bewuste brief voluit op de website van Leefbaar te plaatsen. Hoe gevoelig de kwestie "Eurowoningen" ligt bleek wel uit het feit dat wethouder Lankreijer tegenover de gespreksleider beaamde dat hij de brief kende, maar de inhoud van de brief niet openbaar wilde maken en er verder niets over wilde zeggen. Door het volledig openbaar maken van de brief door de partij Leefbaar Almere op hun website hebben zij hun eigen wethouder ´te kakken´ gezet. Want de wethouder zou beslist niet hebben kunnen vermoeden dat zijn partij de eigen website een "normaal kanaal" vindt. Aan het eind van dit artikel kunt u de ´omstreden´ brief van Eurowoningen in zijn geheel lezen.

Eurowoningen volgens Leefbaar geen betrouwbare partij
Het project aan de Noorderplassen West is gegund aan een combinatie van Eurowoningen en Delta Lloyd. In de uitzending van Studio Almere bleek echter dat de fractievoorzitter van Leefbaar Almere, Nico van Duijn, Eurowoningen geen betrouwbare partner voor de gemeente Almere vindt. Dit zou blijken uit een brief van Eurowoningen, die in het bezit van Van Duijn zou zijn. In de bewuste brief zou Eurowoningen aan de gemeente meedelen hoe de verplichte regels van de EEG bij overheidsaanbestedingen, zoals bij het projekt Noorderplassen West, omzeild zouden kunnen worden.

    
Noorderplassen

Ontduiken Europese regelgeving; categorie massagraf
Van Duijn was niet bij de opnamen aanwezig op donderdag 19 sept. maar de wethouder voor Leefbaar Almere, Jan Lankreijer, was wl te gast. Geconfronteerd met de opvattingen van Van Duijn (LA) dat de gemeente Almere in zee gaat met een onbetrouwbare partner, die de gemeente "handigheidjes" aan de hand zou doen om de Europese regelgeving te omzeilen reageerde ex-wethouder voor de VVD, Henk Smeeman als volgt: "Ik heb dat Van Duijn ook horen roepen. Ik daag Van Duijn uit om dat waar te maken. Er is geen sprake van een contract. Dit schaar ik weer onder de categorie ´massagraf´ (zie ons vorige artikel: red.). Van Duijn heeft toegezegd dat hij het schriftelijk waar zou maken. Ik ben buitengewoon benieuwd", aldus ex-wethouder Smeeman, wiens partij (VVD) niet in het huidige college zit.
    
Jan Lankreijer

Wethouder Jan Lankreijer (Leefbaar): "via de normale wegen aan de orde stellen"
Lankreijer, door gespreksleider Penninkhof daarnaar gevraagd, stelt dat hij wel ´een brief´ gezien heeft maar er verder niks over wil zeggen. De brief dus die ontwikkelaar Eurowoningen aan de gemeente gestuurd heeft met tips aan de gemeente om de Europese aanbestedings-regels te ontduiken in het project Noorderplassen West. Lankreijer in de uitzending (op zaterdag 21 sept.): "Die brief ligt bij de voorzitter van de fractie van Leefbaar Almere (Nico van Duijn) en die zal het via de normale weg aan de orde stellen". Dat had Lankreijer gedacht. Toen wij (Almere-City) in ons vorige artikel op 20 september melding maakten van de onderwerpen die in de uitzending aan de orde zouden komen (o.a. Eurowoningen) heeft de fractie van Leefbaar Almere, zonder de uitzending af te wachten !!!, diezelfde vrijdag 20 september de brief van Eurowoningen openbaar gemaakt op de website van de partij. Klaar ben je met zo´n fractie waarvoor je wethouder bent.
    
Nico van Duijn

Niks geleerd
Het is niet aannemelijk dat wethouder Jan Lankreijer dat in gedachten had met "via de normale weg". Maar Rob Beuse (fractievoorzitter PvdA) zei het al in de uitzending van Studio Almere: "veel van de berichten van raadsleden van Leefbaar Almere gaan alle grenzen te buiten en vaak is het pure onzin dat op dat forum van Leefbaar Almere te lezen staat". Beuse voegt er in de uitzending nog aan toe: "Ik heb begrepen dat ze die website een beetje fatsoenlijker aan het maken zijn en dat lukt de laatste tijd ook wel, maar soms gaat het weer mis, zoals met die opmerking (door raadslid Van Gellekom) over dat massagraf".

De waarheid?
En hoe zou het nu werkelijk zitten met die brief van Eurowoningen? Is Eurowoningen daarmee een onbetrouwbare partner geworden? En is de gemeente Almere mee gegaan met de voorstellen tot ontduiking van de EEG-regels?
Want om dat laatste gaat het natuurlijk. Volgens Smeeman is dat niet het geval. Van Duijn heeft wat uit te leggen. Maar dan via de ´normale weg´ natuurlijk. Voorlopig wordt er op de website van LA van alles gesuggereerd, maar niks ander ´hard´ gemaakt, dan dat een marktpartij creatieve voorstellen doet aan de gemeente Almere. De vraag of de gemeente Almere, en met name het vorige college,iets te verwijten valt wordt door Leefbaar Almere, vooralsnog, in het geheel niet beantwoord.

De brief van Eurowoningen: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin