Powered by Almere-City.nl

De waarheid over Omniworld

Almere 27 September 2002
Op de gemeenteraadsvergadering van gisteren werd de door Leefbaar Almere vurig gewenste enquetecommissie voor Omniworld gekozen. Snelle resultaten zijn niet te verwachten. Voor het zomerreces van volgend jaar hoeft er niet gerekend te worden op een rapport.

    
Ruud Pet (GroenLinks)
Waarheidsvinding
Ruud Pet sprak namens de voorbereidingscommissie en wees op het gewicht van de enquete. "Bestuurlijk Nederland kijkt mee" meldde hij. De enquete is een recht van de gemeenteraad om het bestuurlijke proces te controleren, en niet meer dan dat. Onderzoek van de NV Omniworld en Almada vallen daar dus eigenlijk niet onder. Dat zijn bedrijven en die maken dus geen onderdeel uit van het bestuurlijk proces. Voor dat deel gaat het om waarheidsvinding, zonder "afrekening", en meer om wat we van de resultaten kunnen leren.

Rekenkamer
Ruud Pet verwachtte daarom dan ook dat de enquetecommissie behoefte zal krijgen aan een onderzoek door de rekenkamer. Hij voorspelt dan ook dat dit instrument tijdens de enquete zal worden ingezet. Doel van de enquete is erachter te komen wat er precies gebeurd is en wie er politiek verantwoordelijk is.

Commissieleden
Leden van de enquetecommissie moeten zichzelf "vrijroosteren". Zij moeten er zelf voor zorgen dat zij de 8 tot 9 maanden dat het onderzoek duurt, tijd hebben voor de commissie. Gekozen is voor een commissie van 7 leden. Een voorzitter, een vice-voorzitter en 5 leden. Henk Smeeman (VVD) wees erop dat het niet mogelijk is dat een getuige, of deskundige gehoord kan worden die zitting heeft in de enquete commissie.

    
Jeroen Mulder (LA)
Voorgekookt
Als voorziter werd gekozen voor Ruud Pet (GroenLinks). Jeroen Mulder van Leefbaar Almere wordt de vice-voorzitter. Hij verklaarde achtereenvolgens dat waarheidsvinding voor hem voorop staat, hij een tegenstander van Omniworld is en dat hij het geen politiek issue vond. De ´gekozen´ leden waren: dhr. Hoving (Christen Unie), Joke Knop (StadsPartij), dhr. de Jong (VVD), dhr. Wolzak (PvdA) en de heer Hasper (CDA). De 6e kandidaat Bob Fonhof (Almere Partij) meldde zich op de vergadering aan, maar werd niet gekozen.

Kosten
Met de voorbereidingscommissie is een budget van 15.000 gemoeid. De enquete commissie zelf gaat volgens geruchten in de wandelgangen tussen de 400.000 en 600.000 kosten. Deze kosten zijn o.a. voor vrij te maken ambtenaren en externe experts. Omniworld wordt er in ieder geval niet goedkoper van.

Tekst: Rob Franken
Foto´s: Rob Franken en Henk Lammers