Powered by Almere-City.nl

Speelplekken en Kunst in "Tussen de Vaarten"

Almere 28 September 2002
´Kunst en speelplekken voor de jeugdin de wijk´: dat waren de wensen van de (nieuwe) bewoners van Tussen de Vaarten. Allereerst ging men aktief op zoek naar geschikte speelplek-lokaties, samen met de jongeren, om vervolgens te gaan praten over ´de inrichting´ daarvan naar behoefte van de aanwezige wijkjongeren. Dit alles in nauwe samenwerking met gemeentelijk wijkbeheer en -manager, jongerenwerker van de Schoor, politie, woningbouwvereniging (Goede Stede),enz. (Zie: Archief d.d. 18 juni 2002)

    
Bewoonster kijkt naar ideeen van Julie Dassaud
Prioriteit: speelplekken voor de jeugd
Helaas konden de speelplekken niet gerealiseerd worden voor de Bouwvak-vakantie en de grote vakantie....Direkt na de zomer zoudendiverse speelveldjes, kompleet met speeltoestellen, gerealiseerd worden. Tot verdriet van de bewoners, met name de jongeren, is dat nog niet gebeurd. Gemeente Almere: laat zien dat "Het kán in Almere!". Deze speelvoorzieningen hebben grote prioriteit in de wijk.

Kunst in de straat
Doordat de bewonerszo intensief bezig waren met hun eigen wijk, bleek dat men als bewoner ook graag ´iets kunstzinnigs´ zou willen om de straat wat te verlevendigen. Goede Stede benaderde de Rietveld Academie in Amsterdam wat resulteerde in de uitnodiging naar tien Kunststudentenin hun eindexamenjaar. Zij werden uitgenodigd om ontwerpen te maken voor de twaalf ´hofjes´ (ofwel voortuintjes van de 12 bewoners op rij aan de Govert Flinckstraat). Op 17 juni 2002 presenteerden zij hun spraakmakende ideeen en ontwerpen aan de aanwezige bewoners, vaak al dmv een maquette.Over de kosten en uitvoering werd niet gesproken dus in alle vrijheid werd erbekeken en besproken. Na de zomervakantie zou een en ander verder uitgewerkt zijn, inklusief het prijskaartje eraan. De bewoners konden in de tussentijd alle ideeen even laten bezinken.

    
Droomkoker van Lena Teneglia

Studenten Rietveld Academie
Donderdag 26 september 2002 kwamen de Kunststudenten voor de tweede keer naar Almere met hun ontwerpen en maquettes, waarbij de wijk-bewoners hun voorkeur konden aangeven. Keurig geregeld door de Woningbouwvereniging.
    
Fantasy-garden (Fabiola Veerman)
Ook vanuit het Stadhuis was er belangstelling van de afdeling Kunst & Cultuur.

    
Janica Kleiman

Helaas waren deze keer niet alle deelnemers aanwezig, waardoor een echte keuze niet gemaakt kon worden: het bleef bij een voorkeur uitspreken. Dus ook de prijsindicaties ontbraken (deels) en ook de kosten voor onderhoud. Maar tussen de aanwezige bewoners ontstonden weer levendige discussies. Want dat is het leuke bij Kunst: of je het nu mooi vindt of niet, maakt niet uit, je hebt hoe dan ook voer tot discussie! Wat mij deze keer ettelijke keren ´ter ore kwam´ (en verbaasde) was het feit dat men (= de bewoners) eigenlijk het idee had dat er "Mozaieken" zouden komen....Navraag leerde dat dit idee "Mozaieken" ooit geroepen is in een beginstadium; maar vervolgens heeft men de Kunststudenten de vrijheid gegeven om te ontwerpen naar eigen idee, uitgaande van de ´hofjes´. Misschien dus een misverstand maar misschien ook juist een diepere wens van de bewoners?

    
Bewoners in discussie

Voortgang
Afhankelijk van de keuzes en opmerkingen die gemaakt zijn door de bewoners van Tussen de Vaarten, zal Goede Stede hier zeker nota van nemen en aandacht geven aan de wensen die de bewoners aangeven. Ongetwijfeld komt er binnenkort een nieuwe bijeenkomst, waarbij veel duidelijker zal worden, met nieuwe kansen tot realisering van ´Kunst in de wijk´.

Tekst en foto´s: Greta Verduin