Powered by Almere-City.nl

LA: "golfclub Almeerderhout verrijkt zich onterecht"

Almere 28 September 2002
Raadslid Roders (Leefbaar Almere) beet een maand geleden in de commissievergaderingal in het stof. Hij betoogde toen dat de golfclub Almeerderhout stinkend rijk zou worden van de verkoop van een stuk grond aan RaboVastgoed. De gemeente Almere, zo betoogde Roders zou de winst moeten ´afromen´.

Afslag
De kwestie kwam tijdens de laatste raads-vergadering van 26 september aan de orde: de wijziging van het bestemmingsplan, die het mogelijk maakte dat woningbouw op het bewuste lapje grond mogelijk zou worden.
Roders deed daar zijn ´afslag op baan 1´ nog een keertje over. Volgens Roders diende de gemeente Almere het verschil tussen de inkoop van de grond (fl. 10 per meter) en de huidige prijs die de Golfclub zou ontvangen (+/- fl. 400 per meter) uitbetaald te krijgen. Desnoods, zo vond Roders, door het ´voorkeursrecht voor gemeenten´ op het bewuste stukje grond te vestigen.

Clubkeuze; dienst domeinen
Roders bleek in het spel hardleers. Miste zijn afslag in de commissie al doel; ook in de raadsvergadering kreeg het LA-raadslid geen poot aan de grond. Diverse fracties, waaronder de PvdA bij monde van raadslid Kokhuis, legden Roders nogmaals uit dat het bewuste stuk grond een aantal jaren geleden niet door de gemeente Almere aan de golfclub verkocht was. De dienst domeinen van het Rijk was de verkoper van de grond geweest. De golfclub stond dus volkomen in haar recht om met RaboVastgoed in zee te gaan. Volgens een lid van de golfclub zal de opbrengst gebruikt worden om het afgebrande clubhuis te vervangen. Of de dienst domeinen een claim bij de golfclub zal neerleggen is niet waarschijnlijk.
De grond zou, volgens hetzelfde lid, juist door domeinen aan de golfclub toen ter tijd zijn aangeboden als een cadeautje van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (domeinen). Dit omdat de Rijksdienst de aanleg van de golfbaan in Zeewolde voor haar rekening had genomen, terwijl de Almeers Club met eigen middelen de club had opgericht en in stand gehouden.
    
GolfBallen

Stuntelig; cursus voor Roders
In de laatstgehouden ledenvergadering van Leefbaar Almere noemde een lid het optreden van Roders (LA) in de commissie-vergadering al bijzonder stunteling. Reden voor dit lid om aan te dringen op een ´cursus politiek bedrijven´ voor Roders.

Met slechts de stemmen van zijn eigen partij (LA) en die van de AlmerePartij tegen, werd het voorstel door de raad aangenomen. De overige fracties zagen door de ballen het gras nog wel. Het clubhuis voor de golfclub komt er wel.

Tekst en picture: Ruud van den Bosch