Powered by Almere-City.nl

Voetbalvelden weer bespeelbaar

Almere 29 September 2002
De voetbalvelden in Almere zijn vanaf zaterdag 5 oktober weer bespeelbaar. Uit de voorlopige conclusies van het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA Sport) blijkt de combinatie van een sterk wisselend weerbeeld (droogte afgewisseld met hevige buien) en langzaam werkende meststoffen de boosdoener te zijn. De diepe wortels zijn daardoor afgestorven zonder dat dat aan de grasmatten was af te lezen. Doordat de voetbalvelden in de afgelopen weken zijn behandeld en niet zijn bespeeld is er een duidelijke verbetering van de grasvelden geconstateerd, waardoor de competities in Almere weer kunnen worden hervat.

3 weken geen voetbal
Drie weken geleden besloot de gemeente Almere al haar voetbalvelden buiten gebruik te stellen omdat diverse grasmatten loslieten. Om blessures te voorkomen en om de toekomst van de grasmatten veilig te stellen werd overgegaan tot deze ongebruikelijke maatregel. Het vermoeden dat het zomerweer de grasvelden parten speelde is nu bevestigd door de deskundige bevindingen van ISA Sport. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat schimmels een rol hebben gespeeld.

Wethouder Huis is opgelucht
Direct na het buiten gebruik stellen van de voetbalvelden is een intensieve behandeling van het Almeerse gras gestart. Met ´vertidraineren´ is in de grond geprikt zodat er lucht beschikbaar komt voor de diepere wortels. Daarmee heeft het gras zich weer meer gehecht in de bodem. Wethouder sportzaken Frits Huis is opgelucht: "Ik ben erg blij dat er weer gewoon kan worden gevoetbald in Almere. Zoals het er nu naar uitziet hebben we er goed aan gedaan de velden een paar weken met rust te laten en goed te behandelen. Maar ik moet toegeven dat het wel spannend was om dat we geen zekerheid hadden over de oorzaak".
ISA Sport adviseert wel om de voetbalvelden in de komende weken goed in de gaten te houden. Speelschade moet zo snel mogelijk worden hersteld. En als de toplaag van het veld droog is door weinig regen, kan overwogen worden het veld de dag voor bespeling te beregenen, zodat de schade beperkt blijft.

Tekst en cartoon: Greta Verduin