Powered by Almere-City.nl

Leefbare Taskforce: "Betaald voetbal is maakbaar"

Almere 02 Oktober 2002
Wethouder Huis (LA) wilde er 1 oktober op de Ledenvergadering van zijn partij niets over kwijt. Wel stelde hij dat de conclusies van het rapport van zijn zgn. "taskforce" die onderzoek deed naar de mogelijkheden inzake Omniworld, duidelijk en voor een ieder te begrijpen zouden zijn. De vraag die de raad zich stelde, en ook als onderzoeksopdracht meegaf aan het college van B&W, kan betaald voetbal op een of andere manier in Almere, wordt door het rapport bevestigend beantwoord.

Volgens Leefbaar Almere kón het niet; grote ramp
Huis (en zijn partij) een groot tegenstander van betaald voetbal, maar wel een voorstander van volleybal en basketbal (topstporthal) met een publiekstrekker als bijvoorbeeld ´Snowworld´ zal nog raar opgekeken hebben van de voornaamste conclusies. Het was Leefbaar Almere die al tijden riep dat betaald voetbal voor Almere een ´eeuwig durend schip van bijleg´ zou zijn. Jeroen Mulder (LA) stelde in de raad dat met het ´afschieten van Omniworld´ Almere voor een grote ramp behoed was. En dat onderzoek dat de raad zo graag wilde? Ach die taskforce zou tot dezelfde conclusie komen, zo wist Mulder.

    
Frits Huis in de pers

Taskforce: voetbal kan wél, maar volleybal en basketbal zijn problematisch
Voor zover nu bekend blijkt uit de conclusies dat betaald voetbal in Almere wel degelijk kán. Betaald voetbal in Almere is mogelijk op de korte termijn. De aanloop-kosten zijn 2,5 Miljoen Euro. Het stadion zou door de gemeente beschikbaar gesteld moeten worden.
    Conclusies
  • Zag de sportwethouder Huis (LA) wel mogelijkheden voor volleybal en basketbal op professioneel niveau in de topsporthal blijkt dat volgens de ´taskforce´ veel moeilijker te liggen. De jaarlijkse exploitatie-kosten van een dergelijke hal worden door de taskforce begroot op 700.000 euro jaarlijks.
  • Omniworld als totale organisatie zou moeten stoppen. De N.V. Sportcomplex (100% aandelen gemeente) zou opgedoekt moeten worden. De kosten daarvan (claims, personeel e.d.) zouden eenmalig 2,9 Miljoen Euro bedragen.
  • Er is een doorstart mogelijk van de drie sporten in ieder een eigen organisatie.
  • TCN, die ook het modecentrum in Almere ontwikkelde wil de Expohal in Almere Poort ontwikkelen en exploiteren. Dit zou de gemeente Almere 15 Miljoen Euro besparen.
  • Gezien dit laatste (TCN) zou Almere ´uit de brand zijn´ en kunnen voldoen aan het adagium van de raad dat er niet meer geld in Omniworld gestoken kan worden dan de tot nu toe gedane, slordige 23 miljoen Euro.
College geeft geen reactie
Het college heeft besloten om de komende drie weken geen reactie op het rapport van de taskforce te geven. Daarna komt zij met een advies, waarna de raad dit najaar een definitief besluit neemt.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin