Powered by Almere-City.nl

Leefbaar communiceren

Almere 04 Oktober 2002

Rudimentaar:
"Wildplassen in Leefbare Achterbuurt"

(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Al geruime tijd doen wij op deze plek verslag van het wel en wee van de partij Leefbaar Almere. Zo bezoeken wij met regelmaat de Algemene Ledenvergaderingen van deze partij. Want het is niet niks waarmee Almere zichzelf opgezadeld heeft. De grootste Lokale Leefbare Partij van heel Nederland is in Almere te vinden. Noblesse oblige, zoals het Franse spreekwoord luidt. Het is altijd weer een genot om de democratie, ook binnen een partij zelf, in werking te zien. En dat is nu net het ´wee´ van deze partij, want dat houdt niet over.

    
Arvid Gundersen
Dierennummer
Het ´wel´ van Leefbaar Almere tiert net zo welig als in welke partij dan ook: Als zijn het dierentemmers bespelen de bestuurders, fractieleden en zelfs de wethouder het stemvee. Op de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Almere van 1 oktober was het weer zo ver. Als ware masochisten die wachten op een stukje vlees aan de prikstok zaten de leden (zowaar 8 in getal) in stille afwachting van het zweepje te wachten tot zij hun kunststukje mochten vertonen.

Wie is er bang voor Gundersen
De wijze waarop voorzitter Husmans (zie bericht elders op deze pagina) van LA de kwestie Rob Dam afdeed is tenenkrommend. Als volledig gedrogeerd zaten de leden van de partij erbij. Geen enkele kritische opmerking werd er geplaatst bij de mening van het bestuur dat deze ´kwestie´ niet voor discussie vatbaar was. En de leden? Als een stel apatische gedrogeerde primaten (de complete 8) hoorden zij het aan. En... zij applaudisseerden voor deze paskwil van de voorzitter van een partij die duidelijke taal en openheid in het vaandel heeft staan. En dat alles omdat Leefbaar Almere zich in het nauw gedreven voelt door Arvid Gundersen, de voorman van Leefbaar Flevoland. Tenminste als we Rob Dam, de afgeserveerde voorzitter van Leefbaar Almere, mogen geloven. Enfin...Iedere partij krijgt de leden die het verdient.

Leefbaar bang voor fotografen?
    
Zij wel op de foto
Op een gegeven moment kreeg één van de 8 leden, ene Freddie, het in zijn hoofd om een heel ´belangrijk´ issue bij de voorzitter aan te melden. Het was hem namelijk opgevallen -wat leden al niet opvalt-, dat er foto´s gemaakt werden.
    
Hij niet?
Nu is onze fotografe, Greta Verduin, een niet onbekende figuur bij dit soort bijeenkomsten, maar Freddie zat er maar mee. Of meneer de voorzitter (Husmans) even kon uitleggen waarom die foto´s gemaakt werden en wat er met die foto´s gebeurde? Greta en ik konden hem prima aan zijn verstand peuteren dat foto´s er toe dienden om afgedrukt te worden en, in ons geval, digitaal geplaatst worden op onze website (Almere-City) om verhaaltjes op te leuken met plaatjes. Later bleek deze meneer er toch erg groot bezwaar tegen te hebben dat zijn facie op onze website, bij een verhaaltje over Leefbaar Almere, zou verschijnen. Derhalve hebben wij besloten om iedere foto waar deze meneer op voorkomt te voorzien van een zwarte balk zodat hij voor een ieder onherkenbaar is, zelfs voor zijn eventule vrouw en werkgever. Zo zorgvuldig zijn wij wel. Voor de goede orde: het betreft hier een auto-verkoper (ach je moet tenslotte je brood verdienen) die Freddie heet. Zijn achternaam wilde hij niet bekend maken. Dat kennen we als typisch "Leefbaar"; openheid voor alles tenslotte.

Marien Vlug: "Voorzitter u doet het fout"
Marien Vlug, het slimste jongetje van de Leefbaar-klas (plek 10 tenslotte), meende ook nog een duit in het zakje bij de bovenmeester Husmans in de zak te moeten doen. Je hebt dat vaak met die slimme jongetjes. Ze likken zich in als een koukleumende kat. Raadslid Vlug (LA) meende dan ook te moeten opmerken dat meneer de autoverkoper juridisch in zijn recht stond als hij eiste van Almere-City dat zijn foto niet vertoond zou worden op deze website. Consternatie allom. Zag Vlug er onlangs niet tegenop om een Almeerse wijk (OldeWierde) te bestempelen als een achterbuurt, nu wierp hij zich al op om bezoekers aan de "Leefbare krochten" te vrijwaren van het bekend worden van hun bezoek aan deze Leefbare ´achterbuurt´.

Vlug in de herhaling
Alsof het nog niet genoeg was, meende Vlug ook de voorzitter nog op een foutje te moeten wijzen. Brutaal als wij van A-C zijn vragen wij af en toe het woord tijdens de Leden-vergaderingen van Leefbaar Almere. Zo ook dit keer toen wij een vraag wilden stellen over eventuele deelname van LA aan de Provinciale verkiezingen. Husmans, de beroerdste niet, gaf ons die gelegenheid. Nog voor wij onze vraag konden stellen stak Vlug, als braafste leerling van de klas (nr. 10 tenslotte) zijn vingertje in de lucht: "Ik wil wel even opmerken dat deze spreker geen lid is van Leefbaar Almere en derhalve geen spreekrecht heeft op onze vergadering", sprak het raadslid parmantig. Ik wil de lezer van deze story wel even toevertrouwen dat op zo´n moment je sluitspieren even dienst weigeren en je de neiging krijgt om een grote hoop te doen. Husmans pareerde vaardig en rechtvaardig door Vlug af te serveren met de mededeling dat hij wel uitmaakte wie er wat mocht vragen of zeggen. Na afloop Marien Vlug over zijn tweede kinderachtige gedrag aangesproken. Hij vertrok geen spier: "Het is mijn volste recht om de voorzitter er op te wijzen dat hij een fout maakt", aldus dit raadslid dat doorgedrongen is tot de tempel der democratie omdat zijn grote voorbeeld (Huis) toch maar besloot wethouder te worden. Het kan verkeren. Wij zijn in de duistere archieven gedoken en hebben het schoolrapport van deze kwebbelkous opgedoken. Commentaar lijkt ons overbodig.

    
Vincent van der Velden
Inteelt; Je zwager een hand geven
Wat voor de leden verborgen werd gehouden is dat de interim-bestuursleden "aus blaue hinein" zomaar plotseling twee nieuwe bestuurleden uit de Leefbare hoed wisten te toveren. Verkiezingen, discussie, voorstellen? Niets van dat alles. De 8 aanwezige leden vinden immers alles goed. Het is dat ik Rob Dam (u weet wel) nog eens sprak over zijn afgang bij Leefbaar Almere. Die sprak al eerder van "Inteelt" en LPF-achtige verschijnselen bij Leefbaar Almere. Inteelt? Zouden de leden weten dat ze met het goedkeuren van bestuurslid Vincent van der Velde een zwager van Wim Kant (zittend bestuurslid) hebben benoemd? Waarschijnlijk heeft Leefbaar Almere behoefte aan een huisadvocaat (een consigliere zou de oude Corleone zeggen), want..... vd. Velde is advocaat en.... procureur (hij stond erop dat ik dat zou vermelden... bij deze dus) en in dienst bij Inez Rooij-advocaten in, waar anders, Almere Haven. Het geeft achteraf in ieder geval een heel ander beeld toen ik die Kant zijn zwager een handje zag schudden, onder luid applaus van de 8 leden, om hem te feliciteren met zijn benoeming: "FF me zwager een hand geven", is een bekende uitdrukking onder mannen als zij aankondigen hun blaas te gaan ledigen.
Een typisch voorbeeld van wildplassen in het kwadraat.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team