Powered by Almere-City.nl

Wethouder Huis doorbreekt stilte

Almere 09 Oktober 2002
Naar aanleiding van het onlangs bekend geworden rapport van de taskforce, die de mogelijkheden van topsport (inclusief betaald voetbal) in het stadsdeel Almere Poort onderzocht, maakte het college van B&W bekend gedurende drie weken niet over de inhoud van het rapport naar buiten te treden. Sportwethouder Huis (Leefbaar Almere) echter heeft op de fractievergadering van zijn partij, volgens het dagblad van almere, uit het college van B&W ´geklapt´. Deze fractievergadering was openbaar en werd door een flink aantal supporters van o.a. de volleybal-tak van Omniworld bezocht. Volgens Huis zou het College van B&W volledig van het oorspronkelijke plan Almere-Poort zijn afgestapt.

College stapt af van Concept Omniworld in Almere Poort
Dat is in het kort wat Huis bekend maakte. Het College ziet, nog steeds volgens Huis, niets meer in de oorspronkelijke opzet van Almere Poort. In het (nieuwe) stadsdeel Poort zouden topsport, vestiging van bedrijven en wonen, de hoogstaande kenmerken van dit stadsdeel worden. Of topsport al of niet haalbaar is in Almere (Poort) liet Huis in het midden. Almere Poort zou volgens de wethouder met een compleet andere opzet opnieuw ontwikkeld moeten worden.

    
Huis praat

Praat Huis voor zijn beurt?; Schadeclaims
Of Huis met instemming van het College de opstelling over AlmerePoort bekend maakte is niet bekend. Het lijkt er echter niet op dat Huis toestemming van het College had dit naar buiten te brengen. In de krant zegt hij dat hij de drie weken ´zwijgplicht´ niet makkelijk vindt. Toch onthult hij dat het College het concept Omniworld/Poort niet meer ziet zitten.
Een totaal andere opzet van Almere Poort zou wel eens kunnen leiden tot grote schadeclaims. Ontwikkelaars die reeds lang aan de slag zijn met ontwerpen voor het gebied en ook al contracten hebben afgesloten, zullen ongetwijfeld met claims komen. Een uitgekleed Almere Poort is immers lang niet zo aantrekkelijk als de oorspronkelijke opzet.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin