Powered by Almere-City.nl

Gemeente werkt aan ´openbaarheid van bestuur´

Almere 11 Oktober 2002
Omdat de Griffie van de gemeente Almere helaas niet voor een ´gewone burger´ bereikbaar bleek, ben ik even gaan spitten want ik wilde graag mijn vraag kwijt: "wanneer komen de BIS-stukken op Internet, zodat iedere burger er kennis van kan nemen?". Dat lukte en ik kreeg meteen antwoord, op mijn verzoek.

BIS: Bestuurlijk Informatie Systeem
Het BIS, is ter beschikking gesteld van de gemeenteraad. In mijn raadsperiode vond ik al dat ook de burgers over deze informatie moesten kunnen beschikken. Dit in het kader van ´openbaarheid van bestuur´. Nu.. met het duale stelsel, is dit helemaal van belang geworden. Per slot wil de politiek juist hiermee die burger méér bij de politiek betrekken!

    
Griffier J. Pruim
Het antwoord
De Griffie antwoordde dat de gemeente momenteel heel gericht bezig is om deze BIS-informatie op Internet te krijgen. Dat betekent dat de stukken van de agenda´s van commissies en Raad via Internet beschikbaar komen voor de burgers. Hoewel er geen exactie datum vaststaat, denkt men e.e.a. binnen twee maanden te hebben gerealiseerd. Op dit moment wordt een test voorbereid voor de plaatsing van BIS op Internet. M.i. is dit een positief geluid vanuit de gemeente waar veel bewoners blij mee zullen zijn!

Bereikbaarheid
Wat betreft de aparte bereikbaarheid van de Griffie: ook hier wordt aan gewerkt, met name aan de e-mail-bereikbaarheid. Men vraagt even begrip omdat de nieuwe Griffie momenteel overspoeld wordt met aktiviteiten die samenhangen met het duale systeem.

Tekst en plaatje: Greta Verduin