Powered by Almere-City.nl

Ouwerkerk: "Ik draag verantwoordelijkheid voor optreden brandweer"

Almere 11 Oktober 2002
In het programma ´2 Vandaag´ van afgelopen dinsdag stelt Almeers burgemeester dat hij verantwoordelijkheid draagt voor het optreden van de Almeerse brandweer in de nacht van 2 op 3 september. Toen verdronk Frank Katushing op het Weerwater. De te hulp geschoten brandweer echter zou er een ´puinhoop´ van gemaakt hebben waardoor het te water geraakte slachtoffer verdronk. De familie en omstanders van het ongeluk noemen het absurd dat in het rapport gesteld wordt dat niet aangegeven kan worden of Katushing gered had kunnen worden als de brandweer wl adequaat was opgetreden. De geconstateerde feiten in het onderzoeksrapport bevestigen de gang van zaken, die reeds eerder door omstanders geuit zijn over het optreden van de brandweer.
    
Ouwerkerk en Vos

Ouwerkerk: Alles wat fout kon gaan ging fout
In de uitzending stelde burgemeester Ouwerkerk dat alles wat fout kon gaan die nacht, ook werkelijk fout ging. Uit het rapport zou blijken dat de brandweer met een kapotte boot het water op wilde. De accu bleek leeg en toen de boot te water lag bleek hij ook nog eens lek te zijn. Ouwerkerk stelde dat na discussie tussen de brandweerlieden de bevelvoerend commandant ingegrepen heeft en een werkopdracht had uitgevaardigd op welke wijze de reddingsoperatie uitgevoerd diende te worden.

Vos: ontluisterende vertoning
Deskundig F. Vos (als deskundige o.a. betrokken geweest bij de ´Hercules-ramp) en opleider van duikteams bij diverse brandweerkorpsen sprak Ouwerkerk tegen.
    
F. Vos

Volgens Vos was er van een bevelvoerder geen sprake geweest. Het rapport zou een beeld geven van een ´ontluisterende´ vertoning. Hij noemt het "ongelofelijk" dat er geen bandopnamen van het berichtenverkeer met de alarm-centrale meer zijn. Vos stelt dat het onderzoek verre van onafhankelijk is, uitgevoerd door het corps Utrecht, en derhalve gesteld in ´eufemistische´ termen.

Ongeoefend
Vos stelde keihard dat het korps Almere onvoldoende geoefend is. Zo blijkt uit het rapport dat de Almeerse brandweer nog nooit in het donker geoefend heeft in duikuitrusting. En uitgerekend dit ongeval speelde zich af in de nacht. Ouwerkerk restte niets anders dan te beamen dat "alles wat fout kon gaan fout gegaan is" en dat hij daar als burgemeester verantwoordelijkheid voor draagt. Er loopt nog een onderzoek door het Openbaar Ministerie die onderzoekt of er sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Bijvoorbeeld of de brandweerlieden ieder voor zich of gezamenlijk ´dood door schuld´ kan worden verweten.
Het optreden van burgemeester Ouwerkerk kan nog bekeken worden.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: uit de uitzending