Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere dreigt met opblazen college

Almere 11 Oktober 2002
De begroting voor 2003 is sluitend gemaakt. Niet in de laatste plaats door met een reuzen-snoeischaar flink te bezuinigen. De directeur van de SSA (Stichting Stadspromotie Almere) roept al moord en brand want volgens hem is een korting van 250.000 op zijn organisatie niet op te vangen. De bibliotheek krijgt klappen, de ouderen moeten meer voor hun warme maaltijden betalen die zij betrekken van ´tafeltje dekje´. Dat is nog niet alles. De OZB (Onroerend Zaak Belasting) zal met zo´n 5,5 % in 2003 en in 2004 zo´n 8% verhoogd worden. Het ziet er naar uit dat Almere nog even voor de afschaffing van de OZB belasting (een VVD-wens voor het regeringsprogramma in het kabinet Balkenende) de tarieven flink wil verhogen om zodoende een hogere compensatie voor het wegvallen van deze belasting te bewerkstelligen.
    
Plus 10%

Parkeertarieven stijgen met 10%
Ook de parkeertarieven zullen met, maar liefst, 10% stijgen. Het moet voor de fractie van Leefbaar Almere een bittere pil zijn dat uitgerekend hun eigen wethouder financin, Lankreijer, daarvoor verantwoordelijk is. In de raadsvergadering van 9 oktober werd al een voorschotje genomen op dit punt. Het CDA, bij monde van Berdien Steunenberg, toonde zich een voorstander van deze verhoging onder het motto: "de vervuiler betaalt". Tegen het zere been van de fractie van Leefbaar Almere, die de verkiezingen is ingegaan met het volledig afschaffen van betaald parkeren.

Mulder zegt college, namens hele fractie,de wacht aan
    
Jeroen Mulder (LA)
Jeroen Mulder (LA) zegt op de website van zijn partij het college de wacht aan. Mulder heeft al eerder aangegeven dat in ieder geval het betaald parkeren in 2004 mot worden afgeschaft. Met een verwijzing naar college-partij het CDA schat Leefbaar Almere in dat, de begrotingbehandeling van 14 november aanstaande "wel eens bijzonder spannend" kan worden. Er zijn grenzen, zo stelt Mulder, aan wat Leefbaar Almere op dit punt nog over haar kant laat gaan.

Mulder: verhoging parkeertarief niet onderhandelbaar;
er zijn grenzen

De voorgestelde verhoging van 9,45% van de parkeertarieven is, naar bleek naar aanleiding van een korte consultatieronde binnen de fractie, volledig onaanvaardbaar voor ons. Dit punt is voor ons niet onderhandelbaar. Met name het CDA moet beseffen (refererend aan de uitspraken van Berdien Steunenberg van gisteravond (9 okt.)), dat als zij zal vasthouden aan haar stellingen op dit punt, de begrotingsbehandeling op 14 november wel bijzonder spannend kan worden. De coalitie is ons zeer dierbaar en doelstellingen van deze coalitie gaan in principe boven alles, maar er zijn grenzen. Wij houden vast aan de afspraken binnen het college-accoord, de reeds aangekondigde differentiatie van de tarieven voor 2003, moet gebeuren op de berekeningsgrondslag van de tarieven van 2002,
aldus Mulder.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin