Powered by Almere-City.nl

Brandweercommandant Van Riel als eerste exit

Almere 11 Oktober 2002
Naar aanleiding van het vernietigende rapport over het optreden van de Almeerse brandweer inzake het verdrinkingsongeval op het Weerwater ´rollen er op dit moment koppen´. Bas van Riel, de Almeerse commandant van de brandweer en tevens commandant van de regionale brandweer Flevoland, heeft bekend gemaakt zijn functie ter beschikking te stellen.

    
Bas van Riel
Commandant van Riel
Tijdens de bestuurscrisis van 10 mei 2001 was Van Riel nog maar wat opgelucht dat hij kon stellen nog wel een baas boven zich te hebben. De burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, waaronder de brandweer, bleef immers als benoemde burgemeester wel in functie. Hoe hij daar nu over denkt is nog maar de vraag.

Burgemeester draagt eindverantwoording
In de uitzending van ´2 Vandaag´ (zie elders deze pagina) stelde burgemeester Ouwerkerk nog dat hij eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken. Het ziet er weer eens naar uit dat de ´trap van boven naar beneden´ wordt schoongeveegd en dat de politiek/bestuurlijk verantwoordelijke (burgemeester Ouwerkerk) vooralsnog geen consequenties trekt uit zijn zelf beleden verantwoordelijkheid. Van Riel maakte bekend dat hij wel beschikbaar blijft voor werkzaamheden binnen de gemeente, maar ook daarbuiten, op het gebied van: brandweerzaken, rampenbestrijding en veiligheid in de ruimste zin des woords. De indruk bestaat dat burgemeester Ouwerkerk flink wat aandrang op Van Riel heeft uitgeoefend om af te treden.

Deja Vu voor Ouwerkerk?
Burgemeester Ouwerkerk trad eerder af als burgemeester van Groningen. In de oudejaarnacht 1997/1998 was een optreden van de Groningse politie, of liever gezegd: het niét optreden, aanleiding tot het vertrek van Ouwerkerk. Ouwerkerk vond toen het vertrouwen van de Groningse gemeenteraad zo minimaal dat hij zelf aftrad. In 1998 trad Ouwerkerk aan als burgemeester van Almere, waarbij hij aankondigde hier tot zijn pensioen te blijven. Hoe de Almeerse politiek over de huidige gang van zaken denkt, zal de komende tijd duidelijk dienen te worden.

Tekst en foto: Ruud van den Bosch