Powered by Almere-City.nl

AlmerePartij wil verplicht bakkenwassen

Almere 12 Oktober 2002
De Almere Partij heeft er al eerder de tam-tam over geroerd: Bakkenwassen moet verplicht worden. Alsof de burger nog niet genoeg op kosten gejaagd wordt, wil de Almere Partij huishoudens verplichten hun vuilcontainer (kliko´s) te laten wassen. De kosten zouden per huishouden zo´n 10 Euro per jaar bedragen en gedragen moeten worden door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Het Almeerse huishouden wordt blijkbaar al niet genoeg geconfronteerd met diverse verhogingen om het huishoudboekje van de gemeente rond te krijgen, want de afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting en zal dus..... verhoogd moeten worden.

    
Bob in de bak
De vrolijke wassertjes
In een schrijven aan de commissie Stedelijk Beheer zet de Almere Partij uiteen waarom zij een dergelijke invoering wenselijk achten en B&W uitnodigen het inititatief-voorstel besluitrijp voor de raad te maken. De vrolijke wassertjes, Groen Boen of de Bakkenwasser, die nu al in Almere opereren op vrijwillige contract-basis, zullen zich ongetwijfeld al rijk rekenen bij het collectieve contract dat eventueel gesloten zou kunnen worden met de gemeente Almere. De Almere Partij werpt zich op als kampioen ongedierte- en stankbestrijder. Dat zijn de voornaamste redenen die de partij aanvoert. Uit het oogpunt van Volksgezondheid werpt de partij dit initiatief-voorstel in de strijd om al die vieze Almeerse bakken, verplicht (!), te laten reinigen bij een door de gemeente geselecteerd bedrijf.

De vrolijke tuinkabouters?
Het wachten is nog op een voorstel van een partij om de privé-tuinen verplicht te laten onderhouden, uit het oogpunt van esthetiek, door de gemeente Almere. Want sommige mensen maken er echt een puinhoop van. De paardenbloemen tieren daar welig en het onkruid schiet zaadjes de lucht in die de voetbalvelden bedreigen. De gemeente laat diverse rotondes, plantsoenen e.d. al onderhouden, kappen en snoeien door particuliere bedrijven, waarvan de directeur ook al voorzitter is van een plaatselijke politieke partij. Die privé-tuinen kunnen dan meteen door de ´vertrouwde handen´ even meegenomen worden.

Tekst en plaatje: Ruud van den Bosch