Powered by Almere-City.nl

Na 2005 worden er minder woningen gebouwd

Almere 15 Oktober 2002
Almere is nog geen stad in evenwicht. Zo spoort de bereikbaarheid niet met de stedelijke ontwikkeling. De groei van de werkgelegenheid en het aantal en niveau van voorzieningen volgen geen gelijke tred met het huidige woningbouwtempo. Almere is goed in het ontwikkelen van woongebieden en bedrijventerreinen maar de differentiatie in woningen, woon-, werk-, voorzieningenmilieus is nog beperkt. De verschillende groei varianten en hun consequenties zoals verwoord in het discussiestuk "balans en differentiatie" afwegende, heeft het college besloten het woningbouwtempo na 2005 te verlagen tot 2000 woningen per jaar.

Woningbouwtempo biedt sturing
De externe bereikbaarheid loopt uit de pas met de stedelijke ontwikkeling. Topprioriteit tot 2010 heeft de uitbreiding van weg- en railcapaciteit naar het westen. De groei van werkgelegenheid en verhoging van het voorzieningenpeil moeten met kracht worden voortgezet ter verbetering van de balans. Het woningbouwtempo biedt mogelijkheden tot sturing. In het discussiestuk balans en differentiatie zijn een aantal alternatieven opgesteld. Elk van deze alternatieven heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de stad en (het tempo) van de milieudifferentiatie.

Temporiseren van de woningbouw
Kwaliteit en variatie in de woningbouw zijn nu noodzakelijk voor Almere. De samenleving van Almere verandert. Woonden er eerst voornamelijk jonge gezinnen, na 25 jaar willen de kinderen uit deze gezinnen zelfstandig wonen in Almere. Er komen daardoor meer alleenstaanden die verschillende woon- en voorzieningen wensen hebben. Deze kwaliteit en variatie moeten niet alleen in de nieuwbouw worden gerealiseerd maar ook in de bestaande stad. Dit vergt meer tijd en aandacht. Een lager groeitempo verhoogt de druk op de stedelijke vernieuwing in de bestaande stad, heeft een vertragend (= gunstig) effect op het dichtslibben van de hoofdinfrastructuur en zal indirect een gunstig effect hebben op de woonwerkbalans. Dit zijn de overwegingen voor het besluit het groeitempo in de woningbouw na 2005 terug te brengen tot maximaal 2000 woningen per jaar.

Tekst: Persbericht Gemeente Almere